Nieuws in de Klas dag 2023 - verkiezingseditie (VOLZET)

Praktische informatie

Datum

donderdag 12 oktober 2023

Uur

9u00-16u

Prijs

Gratis toegang, maar inschrijven is verplicht.

Locatie

Opgelet!   Onthaal 9u, plenaire sessie en luistersessie 1 om 11u15: Cinema Galeries, Koninginnegalerij 28, 1000 Brussel

Vanaf 11u15 voor alle andere sessies BeCentral, Kantersteen 10, 1000 Brussel  

Doelgroep

Leerkrachten secundair onderwijs

Bereikbaarheid

Vlot bereikbaar met het openbaar vervoer 

 

Programma

Uur Sessie
9u00 - 9u30 Onthaal met koffie (Cinema galeries)
9u30 - 9u45 Vlaams Minister van Media, Benjamin Dalle (Cinema galeries)
9u45 - 10u15

Introductie Nieuws in de Klas en 10 jaar mediawijs: hoe ga je om met nieuws en actualiteit in de klas? Waarom inzetten op lesgeven over de verkiezingen? (Cinema galeries)

10u15 - 10u45  Keynote Maarten Van Alstein: "Wat met verhitte discussies in de klas?" (+ Q&A) (Cinema galeries)
10u45 - 11u15 Koffiepauze 
11u15 - 11u30 

Verplaatsing naar keuzesessies

  • Luistersessie: Cinema galeries (Start Sessie 11u15) 
  • Andere sessies: BeCentral (Start sessies 11u30)
11u30 - 12u30 

Keuze uit één van de workshops of luistersessies

12u 15 - 13u30  Lunch (BeCentral)
13u30 - 14u30 

Keuze uit één van de workshops of luistersessies (BeCentral)

14u30 - 14u45 Koffie + verplaatsing naar keuzesessies (BeCentral)
14u45 - 15u45

Keuze uit één van de workshops of luistersessies (BeCentral)

15u45 - 16u00 Einde studiedag (BeCentral)

Sessies 11:30 - 12:30

  • Peter Van Aelst - Politici op sociale media: op zoek naar likes en stemmen

Politieke communicatie verandert mee met de tijd en dus zijn politici steeds vaker aanwezig zijn op Insta of Tiktok. Daar waar je jongeren en mensen met minder interesse in de politiek kan bereiken. Hoe doen politici dat en zijn er gevaren aan verbonden?

  • Ellen Van Houtven - Liever influencers dan nieuws? Politieke en maatschappelijke inhoud van influencers en hun effect op het stemgedrag van jongeren

In deze sessie kijken we naar de politieke en maatschappelijke inhoud die populaire Belgische en internationale influencers bespreken, de kwaliteit van de bronnen die ze gebruiken en de effecten die dit kan hebben op jongeren in de nasleep van het verkiezingsjaar 2024.

Aangezien de studie daarnaar momenteel nog loopt, zou het interessant zijn om tijdens de maand september nog met uw leerlingen deel te nemen aan het project. Zo zijn de resultaten die op 12 oktober gepresenteerd zullen worden nóg relevanter omdat ze dan mede gebaseerd zijn op uw eigen leerlingen. Meer informatie over het project vindt u hier en uw leerlingen laten deelnemen kan via deze link.

Beeldgeletterdheid in tijden van verkiezingen. (BeCentral)

De EDUbox Politiek wil jongeren inzicht geven in hoe beslissingen tot stand komen. Hoe overtuig je mensen van je ideeën, hoe krijg je ze gerealiseerd? Welke stappen bestaan er om van een idee tot een beleid te komen? Door jongeren te vragen naar wat hen bezighoudt en welke ideeën ze voor de toekomst hebben leert EDUbox hun hoe deze ideeën tot stand kunnen komen via politiek.

De educatieve dienst van het BELvue museum heeft kant-en-klaar pedagogisch materiaal ontwikkeld waarin concepten zoals democratie, burgerschap en burgerparticipatie op een laagdrempelige manier aangebracht worden aan jongeren. Dit gebeurt aan de hand van spelletjes, rolspelen, workshops en invulboekjes. Ontdek ons aanbod voor diverse doelgroepen in deze sessie gaande van de 3de graad van het lager onderwijs tot en met de 3de graad van alle onderwijsvormen in het secundair onderwijs.

Verkiezingen zijn de gewoonlijk vier- tot vijfjarige hoogmissen van de politieke democratie in ons land. Bij die gelegenheid proberen partijen zich te onderscheiden, soms af te zetten van hun politieke tegenstrevers om in de gunst van de kiezer te staan. In die politieke krachtmeting zijn de linkse partijen (zeker de groene, maar ook de communistische en socialistische) niet de jongste spelers, maar zij waren er ook niet van meet af aan, zeg maar vanaf de Belgische revolutie, bij. Aanvankelijk was de verkiezingsarena door de electorale spelregels (het cijnskiesrecht) voorbehouden voor de katholieke en liberale partijen. Maar met de democratisering van het stemrecht werd de socialistische partij (in 1885 de Belgische Werkliedenpartij (BWP), in 1945 de Belgische Socialistische Partij (BSP) enz.) de derde hond in het electorale kegelspel. Het algemeen meervoudig stemrecht remde vanaf 1894 de electorale doorbraak van de BWP nog af, maar na de introductie van het algemeen enkelvoudig stemrecht werd de partij een bepalende factor in de Belgische politiek die sedert 1918 wisselende coalities telde waarbij nog maar uiterst zelden één partij de alleenheerschappij kon claimen. In onze bijdrage bekijken wij hoe de linkse partijen doorheen hun geschiedenis naar de gunst van de kiezers dongen. We doen dat op basis van wetenschappelijke literatuur maar vooral aan de hand van een aantal verkiezingsdossiers uit de archieven van het Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis. We bekijken daarbij tot welke bevolkingslagen de linkse partijen zich richtten en welke middelen zij daarvoor inzetten en hoe ze dat deden gedurende de laatste twee eeuwen heen. Altijd met één oog op de evolutie van de kieswetgeving die steevast een bepalende factor was voor het succes en/of het falen van de linkse partijen in de politieke arena.

Sessies 13:30 - 14:30

  • Ike Picone - Politiek in je nieuwsfeed

Burger ben je in een democratie niet om de vier jaar enkel bij verkiezingen, maar elke dag in je contacten met je medeburgers. Die vinden vandaag vaak via sociale media plaats: oproepen om te gaan stemmen, boodschappen van politieke partijen, discussies tussen vrienden, lachen met memes, maar ook propaganda en desinformatie. Hoe ga je daarmee om in aanloop naar de verkiezingen?

  • Edward De Vooght - Spreken tot de verbeelding: Taal, politiek en retoriek in de klas.

Metaforen, retoriek, populisme. Taal en politiek zijn onlosmakelijk verbonden en de woorden van politici zijn zelden onschuldig. Hoe breng je dat inzicht in de klas met interactieve werkvormen die creativiteit en analytisch denken stimuleren?

Manipulatie of Informatie? Ontdek de Wereld van AI en Deepfake in tijden van verkiezingen. Begrijp hoe Deepfake-technologie verkiezingen kan beïnvloeden en leer effectieve strategieën om jezelf te beschermen. Word een kritische denker in een wereld waarin niets is wat het lijkt. (Was this made by a human or by ChatGPT?)

Uit onderzoek van Arteveldehogeschool (2018) bij Vlaamse jongeren tussen 15 en 24 jaar blijkt dat jongeren moeilijk nepnieuws herkennen. Het is dus belangrijk om jongeren te informeren over nepnieuws en hen de juiste tips en tricks aan te reiken om fake news te ontmaskeren. Dat kan met de EDUbox Nepnieuws. Deze kreeg recent een nieuwe update en is deze uitgebreid met een nieuwe mini EDUbox over overtuigen. Zeker in tijden van verkiezingen is een thema als propaganda belangrijk om met je leerlingen te behandelen. Hoe deze nieuwe EDUbox in elkaar zit, ontdek je tijdens deze sessie.

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met enkele kritische denktools zoals debat. Je leert hoe je jongeren de kans geeft om hun mening op een gestructureerde manier te vormen en andermans meningen op een open manier te verwerken. We staan ook stil bij de manier waarop jouw organisatie met jongeren omgaat en hoe een kritische blik hier zijn plek in kan vinden. Je gaat naar huis met verschillende debatwerkvormen en kritische denktools waarmee je zelf aan de slag kan.

Hujo is een jeugdvereniging voor vrijdenkers: jongeren met een kritische en open geest. Ze organiseert onder andere jaarlijks de Vlaamse Debatwedstrijd en ontwikkelde samen met Mediawijs het lessenpakket Opiniemakers.

Kennis maken met historisch onderzoek hoeft niet saai te zijn! Duik samen met Thomas, educatief medewerker van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, in de workshop ‘Mediascanners’, een multimediaal bordspel met newsroom-vibe rond bronnen uit WO II. Jongeren trainen hun mediaskills en gaan samen op zoek naar de tijdloze mechanismen achter massacommunicatie: censuur, polarisatie, informatiebubbels,…

Sessies 14:45 - 15:45

Een dipster is een 'Digital Information Professional'. Aangezien het internet steeds meer onze belangrijkste bron van informatie wordt, worden we dagelijks uitgedaagd om kritisch om te gaan met video's, informatie en bronnen. Een dipster gaat op een kritische en bewuste manier met deze informatie om. Maak van jouw klas échte dipsters! In de sessie gaan we dieper in op de leerpaden en de mogelijkheden in jouw klas.

In samenwerking met Mediaraven, StampMedia en HUJO ontwikkelde Mediawijs voor elke graad van het secundair onderwijs een lespakket rond het maken van nieuws en het kritisch omgaan met bronnen en meningen. Daarnaast werkten we ook aan een bundel met bepaalde methodieken uit de pakketten die je kan gebruiken om meteen ook de koppeling te maken met de verkiezingen van 2024. Tijdens deze sessie gaan we aan de slag met deze drie pakketten en ontdek je hoe je dit schooljaar kan werken aan nieuws en de verkiezingen.

Met de EDUbox Ideologie leren leerlingen over verschillende idealen en hoe die ons wereldbeeld bepalen. Die verschillende idealen kunnen leiden tot meerstemmigheid maar ook tot conflict. En dat is in politiek niet anders. En hoe kan je toch nog door 1 deur en hoe kunnen we goed samenleven als je idealen zo verschillend zijn? Dat komen de leerlingen te weten via een rollenspel in de EDUbox Ideologie.

BurgerschapsReflex leert jongeren tijdens kritische klasdialogen om respectvol en doordacht te leren denken en spreken over heikele thema’s zoals sociale rechtvaardigheid, seksuele identiteit, politiek extermisme of klimaatverandering.

Tijdens klasgesprekken en reflectie-oefeningen leren jongeren de kwaliteit van hun oordelen en argumenten samen onderzoeken. Ze leren geldige argumenten onderscheiden van drogredeneringen. Naast kritisch denken staat ook ‘waardendenken’ centraal. In de dialoog gaan jongeren ook op zoek naar gedeelde waarden die achter (soms botsende) uitspraken en gedrag schuilgaan en worden ze gestimuleerd om verschillende perspectieven in te nemen. Hoe ziet de wereld eruit vanuit een ander perspectief? Wat is het effect van mijn gedrag op de ander? Wat is onze gedeelde grond, los van de verschillen aan de oppervlakte? En hoe kunnen we respectvol samenleven met iemand die anders denkt dan mij?

Zwarte Zondag in 1991 was de dag waarop het Vlaams Blok (nu Belang) een verkiezingsoverwinning boekte. Met populistische en uitgekiende campagnes kon de partij drie keer meer kiezers verleiden. Heb je je ooit al eens afgevraagd welke propagandastrategieën partijen gebruiken en hoe ze juist de kiezers kunnen verleiden en overtuigen? In deze workshop maken leerlingen kennis met verschillende vormen van propaganda bij diverse partijen. De opdrachten leren hen inzicht te krijgen in de bestaande propagandavormen en -technieken van vroeger en nu en kritisch na te denken over de gevaren die erin schuilen. Tijdens de workshop wordt er gebruik gemaakt van origineel film- en verkiezingsmateriaal dat wordt bewaard in het ADVN | archief voor nationale bewegingen.