Opleiding Digitale-inclusiecoach 2024

Tijdens deze zevendaagse opleiding word jij, als medewerker van een lokaal bestuur, samenwerkingsverband of Vlaamse Overheid, opgeleid tot digitale-inclusiecoach. Je krijgt een kader aangereikt om een visie en beleid uit te werken rond digitale inclusie, mediawijsheid en digitale geletterdheid. Daarnaast krijg je een overzicht van inspirerende praktijkvoorbeelden om concrete acties op poten te zetten.

Ben je meer met de praktijk bezig en is beleid minder iets voor jou? Ontdek dan de opleiding Mediacoach digitale inclusie.

Heb je vragen of wil je meer weten over deze opleiding? Contacteer dan Alenka Le Compte.

Praktische informatie

Datum

Van maandag 8 januari 2024 tot donderdag 12 december 2024

Uur

7 opleidingsdagen van 09u30 tot 16u00

Concrete data vind je terug op de inschrijvingspagina

Prijs

€180 inclusief btw

Locatie

Brussel en Leuven

Doelgroep

Lokale besturen en diensten op het Vlaamse niveau die in rechtstreeks contact staan met de burger.

Wat mag je verwachten?

  • Online leren: korte video's ter voorbereiding van de sessies.
  • Live sessies: theorie, verkennen van goede praktijken en tools
  • Eigen project: persoonlijke begeleiding bij het uitwerken van je beleidstekst en actieplan
  • Netwerk van digitale-inclusiecoaches: ideale mogelijkheid om je netwerk uit te breiden en ervaringen uit te wisselen

Als je het traject hebt doorlopen dan... 

  • ... heb je binnen je dienst nu de expertise om collega’s te ondersteunen en motiveren om de waarden van digitale inclusie uit te dragen. 
  • ... ligt er een gedragen beleidstekst die de bouwstenen omvat om van digitale inclusie een inherent onderdeel van de werking van en de dienstverlening door het lokaal bestuur te maken.
  • ... wordt de gedragen beleidstekst aangevuld met een actieplan met enkele concrete acties om digitale uitsluiting van inwoners en eigen medewerkers tegen te gaan.

Deze opleiding is een initiatief van Mediawijs en VVSG in samenwerking met District09 met steun van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers (relancemiddelen).