Mediawijs brengt organisaties samen

Mediawijs coördineert - vaak samen met partners - overleg tussen organisaties uit bepaalde sectoren waarbij de focus ligt op informeren, inspireren, delen van kennis en ervaring zoals het lerend netwerk e-inclusie en de taskforce inclusie.

Het lerend netwerk e-inclusie

De VVSG en Mediawijs organiseren dit overleg minstens drie keer per jaar.

De focus van dit lerend netwerk ligt op informeren, inspireren, kennis en ervaringen delen. Het is een plaats waar de leden terecht kunnen met hun vragen, goede praktijken kunnen delen, twijfels kunnen uiten, noden van op het terrein kunnen signaleren, enz. Naast lokale besturen nemen ook andere bestuursniveaus (Vlaams, provinciaal, federaal), middenveldorganisaties, burgerinitiatieven of verenigingen en onderzoekers deel.

Elke bijeenkomst heeft een thematische insteek. Thema's die in het verleden al aan bod kwamen:

  • De WCAG-normen en toegankelijkheid van websites
  • Visie en beleid over digitale inclusie
  • Burgerparticipatie
  • Impactmeting

Op zoek naar meer informatie of wil je aansluiten? 

De Taskforce e-inclusie

De Taskforce e-inclusie verzamelt mensen en organisaties die de digitaal kwetsbaren in onze samenleving willen ondersteunen. De Taskforce e-inclusie is een samenwerkingsverband van lokale besturen, publieke instellingen en middenveldorganisaties, die werken aan kwetsbare groepen digitaal insluiten.

De Taskforce e-inclusie werd tijdens de eerste lockdown opgericht. De focus lag op

  • het versnellen van thuistoegang tot laptops, tablets en internet bij niet-geconnecteerde kwetsbare groepen.
  • het versterken van digitale vaardigheden bij kwetsbare groepen met thuistoegang voor het gebruik van digitale communicatietools en basisdiensten.
  • het verzekeren van toegang tot tablets en/of smartphones en internet in Vlaamse ziekenhuizen zodat mensen in contact konden blijven met hun familie.

Intussen is de Taskforce geëvolueerd naar een bredere samenwerking. Het doel is informatieverspreiding, overleg en signalisatie van noden tussen verschillende bevoegdheden en niveaus. Enkel op die manier kunnen acties elkaar versterken en complementair werken. Zo moeten ook beleidsmakers op de hoogte zijn van de noden op het terrein en ook omgekeerd: de terreinactoren moeten op de hoogte zijn van de genomen beleidsbeslissingen.​

Wil je graag mee info over die taskforce? Contacteer coördinator Alenka Le Compte.

Leden van de taskforce zijn: Mediawijs, imec-SMIT VUB, ACLVB, Avansa, BEEGO, Blindenzorg Licht en Liefde - Anysurfer, CIBG, Departement Onderwijs, Departement Cultuur, Jeugd en Media, Departement Opgroeien, Diax, Digidak, District09, Digital Champion, e-Inclusiewerking Kortrijk, Federatie Centra voor Basiseducatie, FOD BoSa, iDROPS, LINC, Link in de Kabel, Maks, MODEM, e-inclusiewerking Stad Antwerpen, Seniornet Vlaanderen, VDAB, Vlaamse Ouderenraad, VOCVO, VVSG, WeTechCare, Digitalforyouth, Provincie West-Vlaanderen, Welzijnszorg, Steunpunt Tewerkstelling, Atlas Antwerpen, Departement werk en sociale economie, Go!, Circular Brussels, Agentschap integratie en inburgering, Federatie Ligo, Agentschap binnenlands bestuur, Federatie van wijkgezondheidscentra, Repair and Share, Inter, POD Maatschappelijke integratie, CAW Antwerpen, Digitaal vlaanderen, Agoria.