(Digi)taal@Work

Naast talige competenties zijn ook digitale competenties steeds vaker een cruciale vereiste voor anderstalige nieuwkomers om werk te vinden. Via een ontwikkelonderzoek wil (Digi)taal@Work inburgeraars die op zoek zijn naar werk meer én kwaliteitsvollere oefenkansen bieden, waarbij ze de vereiste talige en digitale competenties geïntegreerd én ‘just-in-time’ kunnen ontwikkelen.

Meer weten over dit project? Contacteer onze collega Bert Pieters

Dit project wil nieuwe mogelijkheden creëren om inburgeraars vanaf de start van hun inburgeringstraject te ondersteunen bij het geïntegreerd ontwikkelen van de vereiste talige en digitale competenties, met als doel hun economische zelfredzaamheid te versterken. Cruciaal is dat de anderstalige nieuwkomer zelf het leertraject mee vorm kan geven, met mogelijkheid tot ondersteuning binnen de verschillende diensten waar hij/zij terecht komt.

Wat is (Digi)taal@Work

(Digi)taal@Work wil taal- en digitale oefenkansen creeëren voor inburgeraars.

Anderstalige nieuwkomers én hun begeleiders.

  • E-inclusie
  • Knoppenkennis
  • digitale competenties

Februari 2020 tot en met december 2022.

Het Centrum voor Taal en onderwijs (CTO) voert het project uit in opdracht van het European Social Fund (ESF). Dit gebeurt in samenwerking met verschillende nationale partners (VDAB, Mediawijs en Atlas) en internationale partners (Stefano Kluzer en ITTA).

Doel van dit project

Het project neemt de vorm aan van een ontwikkelonderzoek met de volgende twee hoofddoelstellingen:

  1. Leervraagdetectie: via het ontwerp van een functionele doelenmatrix krijgen zowel inburgeraars als begeleiders – in non-formele onderwijscontexten en in de trajecten naar werk – inzicht in de leernoden op zowel digitaal als talig vlak.
  2. Geïntegreerde en ‘just-in-time’ oefenkansen op maat: volgend op deze leervraagdetectie krijgen begeleiders van diverse diensten concrete handvaten om inburgeraars oefenkansen op maat van hun gedetecteerde noden aan te bieden, zowel op talig als digitaal vlak en gericht naar werk, vanaf de start van de het inburgeringstraject, aanvullend op en complementair aan (toekomstige) trajecten binnen de formele onderwijscontext. Hiertoe wordt een toolkit ontworpen met didactische principes en inspiratiefiches voor het geïntegreerd inoefenen van talige en digitale vaardigheden.

Resultaten van dit project

Momenteel wordt ontwikkeld: 

  • een doelenkader (tegen december 2021) dat inzicht zal bieden in de leernoden voor werkzoekenden op zowel digitaal als talig vlak.
  • een toolkit met handvaten en materialen (december 2022): o.a. didactische principes en concrete materialen die oefenkansen kan bieden in diverse leercontexten (integratie & inburgering, werk en onderwijs).

Meer weten?

Surf naar de onderzoekspagina van het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van KULeuven voor meer informatie over het (Digi)taal@work project.