Digital Destiny

Het project Digital Destiny wil leraren van het eerste tot vierde leerjaar in het basisonderwijs helpen om sleutelcompetenties voor duurzame ontwikkkeling van leerlingen te bevorderen. Leraren leren hoe ze via blended learning en digital storytelling hieraan kunnen werken.

Meer weten over dit project? Contacteer onze collega's Yana Baetens en/of Jeroen Herman

Het project Digital Destiny wil een digitaal platform aanbieden voor leraren van het eerste tot vierde leerjaar in het basisonderwijs, leerlingen en ouders om sleutelcompetenties voor duurzame ontwikkeling van leerlingen te bevorderen. Leraren leren hoe ze in een blended leren context kunnen werken aan aan duurzame ontwikkeling via digital storytelling en participerend leren.

Wat is Digital Destiny

Digital Destiny wil leraren kant-en-klare lesmaterialen aanbieden op een digitaal platform om de toenemende wereldwijde uitdagingen van duurzaamheid aan te pakken. Daarbij wil het leren uit de ervaringen van het afstandsonderwijs tijdens de coronacrisis en positieve ervaringen meenemen. Digital Destiny gaat hierbij deze lesmaterialen aanbieden via blended leren, een combinatie van online en offline leren.

Leraren uit het basisonderwijs van leerlingen tussen 6-10 jaar (eerste tot vierde leerjaar), de leerlingen zelf en hun ouders.

Maart 2021 tot en met februari 2023.

Het doel van dit project

Het project Digital Destiny wil een nieuwe pedagogische aanpak ontwikkelen voor duurzaam onderwijs. Digital Destiny wil: 

  • democratische leeromgevingen creëren door participatieve leermethoden op de voorgrond te plaatsen waar design thinking centraal staat. 
  • focussen op blended leren, een combinatie van online en offline leren.
  • digital storytelling integreren om ideeën van leerlingen tot leven te brengen.

De combinatie van deze drie aspecten sluiten aan bij de doelstellingen van duurzaam onderwijs, waar leerlingen gestimuleerd worden om hun manier van denken te veranderen en te werken aan een duurzame toekomst. 

De resultaten van dit project

Digital Destiny zal leraren en scholen ondersteunen bij het inzetten van blended learning door:

  • een online opleiding die focust op het versterken van de competenties van leerkrachten
  • de creatie van innovatieve leerinhouden over duurzame ontwikkeling die geschikt zijn voor blended learning
  • en een online platform met pedagogische middelen en oefeningen

In het Digital Destiny-project wordt er extra aandacht geschonken aan de sterke band tussen leraren en ouders bij de opvoeding van leraren en bevat daarom samenhangende richtlijnen voor ouders om de ontwikkeling van sleutelcompetenties voor duurzaamheid van hun kinderen te ondersteunen. Er gaat ook speciale aandacht naar de obstakels die kansarme leerlingen ondervinden die geconfronteerd worden met een digitale leeromgeving. Daarom kiest Digital Destiny bewust voor blended learning.

De steun van de Europese Commissie voor het Digital Destiny-project houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteur(s) weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.