TeaMLit - Een netwerk van mediawijze lerarenopleiders

TeaMLit gaat in 2023 aan de slag met het opzetten van een Europees netwerk voor iedereen die mediawijsheid bij leraren versterkt en hen aanzet om mediawijs les te geven. Zowel lerarenopleiders uit het hoger onderwijs als iedereen die nascholingen en opleidingen geeft aan zij die al voor de klas staan hebben krijgen een plek in het netwerk. Er gaat specifieke aandacht naar het versterken van vaardigheden om desinformatie aan te pakken. 

Teamlit logo klein

Wat is TeamLit

TeaMLit wil een duurzaam netwerk uitbouwen dat ondersteuning, richtlijnen en tools biedt aan Europese lerarenopleiders die inzetten op mediawijsheid. Op die manier willen we de mediawijsheid van leraren en hun didactische vaardigheden over mediawijsheid versterken. Er gaat specifieke aandacht naar het versterken van vaardigheden om desinformatie aan te pakken. Om dit netwerk te bevorderen, zullen de TeaMLit-partners kennis vergaren en delen, veelbelovende praktijken uitproberen, trainingsmateriaal ontwikkelen en een grootschalige disseminatiecampagne voeren.

Lerarenopleiders, vormingsorganisaties, professionals.

 • Mediawijsheid
 • Nepnieuws
 • Desinformatie
 • Nieuws
 • Onderwijs
 • Startdatum: 1 januari 2023
 • Einddatum: 31 augustus 2024

Het doel van dit project

Het opzetten van een duurzaam netwerk van Europese lerarenopleiders en trainers in mediawijsheid.

De resultaten van dit project

Om dit netwerk te versterken worden volgende doelstellingen beoogd: 

 • We verzamelen informatie over huidige praktijken, belemmeringen en kansen in pre-service en in-service opleiding van leraren. Elke 6 maand (juni 2023, december 2023, juni 2024) zullen inzichten van telkens 6 landen/regio’s gepubliceerd worden in (vergelijkende) artikels en rapporten.
 • We creëren en beheren een overzicht van bestaande inspirerende praktijken die  gebruikt worden om leraren mediawijzer te maken en hen aan te zetten om mediawijs les te geven. Een eerste versie zal gelanceerd worden in juni 2023 en krijgt updates doorheen het hele project.
 • We identificeren (tegen juni 2024) minstens 10 succesvolle scenario's om leraren te scholen in mediawijsheid. Wat is een goede educatieve aanpak? Hoe worden leraren gemotiveerd? …  
 • We identificeren de belangrijkste noden en creëren (tegen oktober 2024) 5 online trainingsmodules die ingezet kunnen worden binnen opleidingen om leraren mediawijzer te maken en hen aan te zetten om mediawijs les te geven.

TeaMLit wordt mogelijk gemaakt met de steun van het European Media and Information Fund. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van projecten die worden ondersteund door het European Media and Information Fund ligt bij de auteur(s) en weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de standpunten van het EMIF en de Fondspartners, de Calouste Gulbenkian Foundation en het Europees Universitair Instituut.