Nieuws in de Klas dag 2024

Hoe kan je werken aan nieuwswijze vaardigheden in de klas, factcheck skills versterken en kritisch denken stimuleren? Hoe praat je met je leerlingen over de actualiteit? Hoe breng je moeilijke onderwerpen en gevoelige conflicten aan in de klas? Hoe vermijd je polarisatie? Hoe ga je met je leerlingen constructief in gesprek? Onze Nieuws in de Klas dag op 26 september 2024 staat helemaal in het teken van actief luisteren!

Praktische informatie

Datum

donderdag 26 september 2024

Uur

9:00 - 16:00

Prijs

Gratis toegang, maar inschrijven is verplicht.

Locatie

De voormiddag gaat door in de KVS.

Opgelet: na de lunch verplaatsen we naar het Marie-Elisabeth Belpairegebouw. 

Doelgroep

Leerkrachten lager en secundair onderwijs. 

Bereikbaarheid

Bereikbaar met het openbaar vervoer. 

Nieuw: traject voor lager onderwijs!

De Nieuws in de Klas dag 2024 richt zich niet enkel op leerkrachten secundair onderwijs. Dit jaar hebben we uitzonderlijk ook een volledig dagtraject voorzien voor leerkrachten lager onderwijs! Men zegge het voort! 

Programma

9u00 - 9u30

Onthaal met koffie in KVS

9u30 - 10u45

Plenaire luistersessie 1

10u45 - 11u00

Pauze

11u00 - 12u30

Plenaire luistersessie 2

12u30 - 13u30

Lunch

13u30 - 13u45

Verplaatsing naar Marie-Elisabeth Belpaire-gebouw

13u45 - 14u45

Keuzesessies reeks 1

14u45 - 15u00

Pauze

15u00 - 16u00

Keuzesessies reeks 2

Plenaire luistersessies

Tijdens deze keynote onthullen verschillende nieuwsredacties hoe ze jongeren actief proberen te betrekken bij het nieuws. Ontdek hoe zij door middel van actief luisteren inspelen op de interesses en zorgen van jongeren, prangende vragen opsporen om relevante en boeiende inhoud te creëren, en op een interactieve manier reageren en inspelen op hun berichten. Kom te weten via welke strategieën nieuwsredacties jongeren niet alleen proberen te informeren, maar ook te enthousiasmeren en te activeren om kritisch en betrokken met nieuws om te gaan.

Kritisch denken is een cruciale vaardigheid voor leerlingen. We zijn het daarover eens, maar wat houdt kritisch denken precies in? In deze keynote gaat het publiek in gesprek met Kris Rutten (Universiteit Gent) en Edward De Vooght (Arteveldehogeschool) over welke aspecten allemaal een rol kunnen spelen bij kritisch denken. Zo ontdekken we nieuwe en verfrissende kijk op wat we eigenlijk verwachten van leerlingen en onszelf als leerkrachten.

Keuzesessie 1

In deze workshop neem je zelf plaats aan een ‘democratische dialoogtafel’. Deze erg toegankelijke werkvorm wil mensen met elkaar in dialoog brengen. Thema’s die mensen ervaren als ‘gevoelig’ of ‘explosief’ gaan we bewust niet uit de weg.

​Je ervaart het verschil tussen een ‘argumentendiscussie’ en een ‘dialoog met meerdere perspectieven’. Deze werkvorm werkt preventief en vertrekt van het inzicht dat wederzijds begrip enkel ontstaat door constructief gesprek, liefst in de openbare ruimte.

! Opgelet !
Deze sessie wordt opgedeeld in twee delen die elkaar opvolgen. Wie zich hiervoor inschrijft, kiest er dus automatisch ook voor om deel 2 van deze sessie te volgen.

Kritikat is een methodiek om op een speelse manier met kinderen na te denken over betrouwbare informatie, media en (online) berichtgeving. Het materiaal bestaat uit prikkelende verhalen met filosofische vragen en oefeningen voor kinderen uit de lagere school. Kinderen leren drogredeneringen herkennen en worden uitgedaagd om samen na te denken over hoe nieuws en nepnieuws tot stand komen.

Binnen het ‘NieuwsWijsNeuzen’ project lanceerde Mediawijs met verschillende partners twee nieuwe lespakketten over nieuws en nepnieuws voor het lager onderwijs. Met de luisterverhalen van ‘HoeZoo’ filosofeer je er op los met een bont gezelschap van ondernemende, knotsgekke dieren. Ze hebben een smartphone, discussiëren met elkaar over de laatste roddels en blijven dankzij de Flaminfo op de hoogte van het laatste nieuws. Elke dag worden ze overstelpt met boodschappen. De ene keer horen ze die van een influencer, dan van een dubieuze verkoper, dan weer van een reporter. Hoe weten de dieren wat wel en niet waar is, wie ze wel en niet kunnen vertrouwen?

Met het lespakket ‘Is het echt zo?’ ontdekken kinderen dan weer wat betrouwbare informatie is en hoe nieuws gemaakt wordt aan de hand van 4 leuke Ketnetvideo’s, klas debatten en leuke minigames. Ze leren hoe ze misleidende beelden en video’s kunnen herkennen, wat influencers zijn en of die wel altijd juiste informatie delen.

In deze sessie tonen we je hoe je jouw leerlingen prikkelt met contrasterende audio- en videofragmenten over het heden en het verleden. Ze leren verschillen benoemen, reflecteren over evoluties en hun inzichten verwoorden. We reiken uitdagende werkvormen aan, voor secundair én lager onderwijs, plus een pak uitdagende filmpjes en luisterfragmenten. Daarbovenop tonen we ook hoe je jouw leerlingen zelf aan het zoeken en verzamelen zet, in de veilige omgeving van Het Archief voor Onderwijs.

Mijn gedacht! Maar wat nu? – Online polarisatie en dialoog: De wereld is niet perfect. Er zijn veel dingen waar je het wel of niet mee eens bent. En je jongeren hebben soms een andere mening dan de jouwe. We kijken wat (online) polarisatie inhoudt, waarom het op social media zo weelderig kan groeien en hoe je er met je jongeren mee aan de slag kan gaan.

Diversion (NL) neemt de deelnemers mee in twee zaken:

  • Ontdek met 'Dialoog in tijden van desinformatie' de werking van (nieuws)media en misinformatie, en de gevolgen daarvan voor de maatschappij én het klaslokaal. In de training leren deelnemers hoe je het (mogelijk) schurende gesprek als gevolg van misinformatie en polarisatie in de klas kunt voeren en faciliteren. Tijdens de sessie licht de trainer het gedeelte toe dat gaat over de gespreks- en dialoogmethode, en inspireert deelnemers over het nut van het voeren van dergelijke gesprekken in het klaslokaal.
  • Ervaringen uit DichterBijNieuws: DichterBijNieuws heeft als doel om op duurzame wijze de betrokkenheid van Nederlandse burgers bij de journalistiek te vergroten en zo de persveiligheid te stimuleren. Binnen DichterBijNieuws organiseerde Diversion onder andere dialogen met jongeren, in samenwerking met lokale journalisten. Binnen de sessie staat de trainer stil bij een aantal geleerde lessen en worden deelnemers geïnspireerd aan de hand van onze ervaringen.

Keuzesessie 2

Schooltv.nl is de educatieve videosite van Nederland waar ook in Vlaanderen veel gebruik van wordt gemaakt. De site staat vol met video’s, maar ook met andere video-gerelateerde producten, zoals interactieve schoolplaten, quizzen, lesbrieven en tijdlijnen. Hoe kan je Schooltv.nl in de les gebruiken en welke hulpmiddelen biedt de site om je les verantwoord in te richten met Schooltv.nl video’s. In deze presentatie kom je in aanraking met de ins en outs van Schooltv.nl en kun je zelf je ei kwijt over het gebruik van Schooltv.nl en je eigen wensen rondom de content.

In deze workshop geven we een korte uiteenzetting van hoe de essentie van een debatcultuur aanzet tot nadenken voor je spreekt en luisteren voor je reageert.

Ontdek hoe je podcasts effectief kunt inzetten in je klas! Podcasts zijn booming, en net als on demand tv kun je luisteren wat en wanneer je wilt. Iedereen heeft een smartphone, dus een opnamestudio is binnen handbereik.

In deze sessie leer je hoe je eenvoudig je eigen educatieve podcasts maakt en hoe je leerlingen erbij betrekt. Podcasts verdiepen leerstof, bieden herhalingsmateriaal en laten leerlingen in hun eigen tempo leren.

Bovendien zijn er talloze creatieve manieren om podcasts te gebruiken, van interviews tot actuele onderwerpen. Laat je inspireren en smeer alvast je oren!

Haatboodschappen op sociale media, valse nieuwsberichten die verstuurd worden via WhatsApp of oproepen tot geweld in podcasts: digitale technologie kan conflicten aanwakkeren. Maar kunnen ze ook ingezet worden voor verzoening? Conflicten worden online uitgevochten en vaak verschuiven deze online conflicten opnieuw naar de werkelijkheid, waardoor ze ook geweld veroorzaken in het echte leven . Search for Common Ground heeft al meer dan veertig jaar ervaring met het transformeren van gewelddadige conflicten en zoekt naar manieren om aan digitale vredesopbouw te doen. Digitale hulpmiddelen kunnen ons daarin helpen. Maar waar moet je dan beginnen? Hilde Deman neemt je mee in de wereld van deze hulpmiddelen.

Tijdens klasgesprekken en reflectie-oefeningen leren jongeren de kwaliteit van hun oordelen en argumenten samen onderzoeken. Ze leren geldige argumenten onderscheiden van drogredeneringen. Naast kritisch denken staat ook ‘waardendenken’ centraal. In de dialoog gaan jongeren ook op zoek naar gedeelde waarden die achter (soms botsende) uitspraken en gedrag schuilgaan en worden ze gestimuleerd om verschillende perspectieven in te nemen. Hoe ziet de wereld eruit vanuit een ander perspectief? Wat is het effect van mijn gedrag op de ander? Wat is onze gedeelde grond, los van de verschillen aan de oppervlakte? En hoe kunnen we respectvol samenleven met iemand die anders denkt dan mij?