Digital News Report

Het Digital News Report is de meest uitvoerige studie ter wereld over (online) nieuwsconsumptie en het gedrag en de attitudes van nieuwsgebruikers. Sinds 2018 schetst het onderzoek jaarlijks de huidige trends in zo’n 46 landen en regio’s.

Een onderzoek van het Reuters Institute for the Study of Journalism. De Vlaamse data worden geanalyseerd door imec-SMIT-VUB.

Wat is het Digital News Report?

Meer info

Het Digital News Report wil nagaan hoe mensen omgaan met (online) nieuws op verschillende plaatsen in Europa. Het doel is om evoluties, trends en uitdagingen in kaart te brengen.

Het Digital News Report behandelt meerdere thema’s en facetten van (online) nieuws.

Centrale vragen zijn:

  • Hoeveel vertrouwen hebben we in nieuws?
  • Op welke manier raadplegen we het nieuws?
  • Maken we ons zorgen om nepnieuws en misleidende informatie?
  • Hebben we eigenlijk wel interesse in nieuws?

De cijfers in het Digital News Report worden verzameld aan de hand van een online survey en vervolgens uitgediept en geanalyseerd door lokale onderzoeksgroepen. Per land of regio wordt telkens een apart onderzoeksrapport voorzien.

Meer weten?

Voor meer informatie over de Europese onderzoeksresultaten of het Digital News Report kan je Reuters Institute contacteren. Heb je specifieke vragen over de Vlaamse cijfers? Neem dan contact op met Ike Picone (onderzoeksgroep imec-SMIT-VUB).