JOP-monitor

De JOP-monitor peilt periodiek naar de leefwereld van jongeren in Vlaanderen. Verschillende aspecten, waaronder media, komen daarbij aan bod. De data worden vrij ter beschikking gesteld via een interactieve databank.

Een onderzoek uitgevoerd door het JOP, een interdisciplinair en interuniversitair samenwerkingsverband tussen 3 Vlaamse onderzoeksgroepen: Tempus Omnia Relevat (VUB), de Vakgroep Sociale Agogiek (UGent) en de onderzoekslijn Jeugdcriminologie (KU Leuven).

Wat is de JOP monitor?

Meer info

Uniek aan de JOP-monitor is dat het onderzoek vertrekt vanuit de werkelijke leefwereld van jongeren, veeleer dan vanuit de bezorgdheden van volwassenen ten aanzien van de jeugd.

Daarnaast probeert de JOP-monitor zicht te krijgen op tendensen en verschuivingen in de leefwereld van de Vlaamse jeugd. Om die reden keren bij elke versie van het onderzoek een aantal vragen en thema’s terug. Anderzijds worden er ook steeds nieuwe thema’s geïntroduceerd, die op dat moment relevant zijn in de leefwereld van jongeren.

Op die manier sluit de JOP-monitor zo dicht mogelijk aan bij de echte leefwereld van jongeren, wat tot waardevolle inzichten leidt.

De JOP-monitor zoomt in op verschillende thema’s: sociodemografische kenmerken, maatschappelijke en politieke attitudes, onderwijs en werk, vrije tijd en verenigingsleven, gezin, welbevinden, delinquentie en media. Binnen het thema ‘media’ gaat er aandacht uit naar mediavoorkeuren, computergebruik en mediabeïnvloeding van jongeren.

In de interactieve databank kan je zelf selecteren over welk thema je meer informatie wil.

Het JOP verstuurt periodiek een schriftelijke enquête naar een representatieve steekproef van Vlaamse jongeren. Vervolgens worden de data verzameld en vergeleken met de vorige edities van de JOP-monitor.

Ontdek de resultaten

Ga zelf aan de slag met de interactieve JOP-monitor: selecteer een thema, geef een trefwoord in en vind het antwoord op je vraag.

Tip: De meest recente JOP-monitor dateert van 2013. Zoek je recentere gegevens over het mediagebruik en de mediawijsheid van jongeren in Vlaanderen? Bekijk dan de resultaten van het Apestaartjaren-onderzoek.

Meer weten?

Wil je meer weten over de leefwereld van jongeren? Of heb je vragen over de JOP-monitor? Neem dan rechtstreeks contact op met het JOP.