Ad?Wise! Online leerpad

Educatief pakket

Reclamemakers zijn echte kraks in het bedenken van nieuwe en originele online reclamevormen om de (jonge) consumenten te bereiken. Daarom is het belangrijk om jongeren bewust te maken van de nieuwe reclametrends en uit te dagen hier kritisch over na te denken.

Voor leerlingen uit de 2e graad secundair onderwijs.

Cover lespakket AdWise

Dit online leerpad helpt jongeren bewust te maken van en kritisch na te denken over nieuwe reclametrends.

Wat komt aan bod

Het leerpad bestaat uit 2 delen:

  • Het eerste deel zoomt in op nieuwe reclamevormen. Leerlingen ontdekken via een animatiefilmpje hoe advertenties op sociale media gepersonaliseerd worden.
  • Het tweede deel gaat over omstreden reclame en reclamewetgeving. Leerlingen leren bijvoorbeeld kritisch nadenken over alcoholreclame of het gebruik van stereotiepe modellen in de reclamewereld.

Daarnaast zijn er nog extra - niet verplichte - oefeningen voor leerlingen die sneller klaar zijn.

Maak kennis met het AdWise lespakket

Zo gebruik je het

Leerlingen kunnen het leerpad individueel of in duo doorlopen.

Het duurt twee lesuren of 100 minuten om het leerpad te doorlopen. Dit hoeven geen twee aaneensluitende lesuren te zijn. Het eerste deel duurt langer dan het tweede deel. Het is dus niet zo dat 1 deel = 1 lesuur. Het tempo waarmee de leerlingen het leerpad doorlopen sterk verschilt van individu tot individu en van duo tot duo. Daarom werden nog enkele extra (niet verplicht te doorlopen) oefeningen in het leerpad geïntegreerd.

Het leerpad kan binnen de tweede graad vakoverschrijdend behandeld worden.

Dit heb je nodig

  • Een computerklas: het leerpad wordt idealiter doorlopen via Google Chrome.
  • Hoofdtelefoon of oortje (evt. aan de leerlingen vooraf vragen om dit mee te brengen).
  • Het leerpad in WISE (zie stappenplan bij downloads).

Zo ga je de slag

  • Download de handleiding.
  • Download het naslagwerk voor leerlingen.
  • Volg het stappenplan om het leerpad te gebruiken.

Dit online leerpad werd ontwikkeld in het kader van het AdLit-project

Een initiatief van: Vakgroep Onderwijskunde, UGent

Licentie: Naamsvermelding, NietCommercieel, GelijkDelen

Gelanceerd in 2018.