De digitale vraag van vandaag

Affiche

We staan niet altijd stil bij hoe we online leven en het krijgt niet altijd een plaats in het gesprek met kinderen, jongeren of volwassenen. Nochtans kunnen eenvoudige vragen hen prikkelen om stil te staan bij wat ze doen online en hoe iets misschien ook anders kan.

Voor organisaties uit de zorg-, welzijns- en onderwijssector.

Cover digitale vraag van vandaag

Hang de gespreksstarter op een zichtbare plaats. Je kiest zelf de 'vraag van vandaag' en geeft zo bezoekers, cliënten en begeleiders steeds inspiratie voor een gesprek. Zeker in de zorg- en welzijnssector kan het een laagdrempelige manier zijn om dit niet langer te vergeten in de dagelijkse begeleiding en in de handelingsplanning.

Deze gespreksstarter werd ontwikkeld in kader van het plan Iedereen Digitaal Bovenlokaal, gefinancieerd door het Beleidsdomein Jeugd en Media van de Vlaamse overheid.