EDUbox Identiteit

Educatief pakkettest

Identiteit is een boeiend maar ook gevoelig thema. Leerlingen weten nog niet altijd wie ze zijn en hoe hun identiteit vorm geeft en vorm krijgt. Met deze EDUbox Identiteit leren ze alles over hun - online én offline - identiteit. 

Voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Beschikbaar als interactieve versie.

Deze EDUbox is ontwikkeld in het kader van De Warmste Week, waarbij het thema 'kunnen zijn wie je bent' is. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 1 op de 5 Vlamingen niet zichzelf kan zijn.

In deze EDUbox leren jongeren hoe hun zelfbeeld gevormd wordt en wat de verschillende factoren zijn die er invloed op hebben. Wat als je het moeilijk vindt om jezelf te zijn? Iedereen is anders en kijkt door een bepaalde bril naar de wereld. Het gaat over referentiekaders, stereotiepen en labels. Deze EDUbox gaat ook dieper in op de online identiteit en de impact hiervan.

Wat komt aan bod

  • Een introductie met individuele oefening, waarbij leerlingen hun sociale identiteit in kaart brengen door na te denken tot welke groepen ze behoren
  • Theorie (met filmpjes) over het concept identiteit
  • Een tweede oefening met de REFLECTOR-app waarin leerlingen nadenken over hun deelidentiteiten en hun referentiekaders
  • extra inspiratie 
  • Theorie (met filmpjes) over online vs. offline identiteit
  • Extra inspiratie 

Zo gebruik je het

Je kan de EDUbox op 2 manieren gebruiken:

  • online, als individueel leertraject
  • fysiek, als zelfstandig groepswerk in de klas (met PDF die downloadbaar en printbaar is)

In de klas hebt één EDUbox nodig per groepje van 3 à 5 leerlingen.

In beide gevallen hebben leerlingen een smartphone met internetverbinding nodig.

Duur: minstens 2 lesuren

Dit heb je nodig

Een initiatief van: Mediawijs , VRT NWS , Tumult , WatWat

Licentie: Naamsvermelding, NietCommercieel, GelijkDelen

Gelanceerd mei 2021

Deze EDUbox werd ontwikkeld binnen het project No Cap dat werd ge-co-financierd met steun van het Internal Security Fund-Police van de Europese Unie. De inhoud vertegenwoordigt enkel de visie van de makers. De Europese Commissie wijst elke verantwoordelijkheid af voor het gebruik van informatie uit dit project.