Game(L)over

Website

Gamen is fun! Maar het kan ook veel tijd en energie opeisen. Is er naast het gamen nog tijd voor andere hobby’s, vrienden, school en familie? Twijfelt een jongere of zijn/haar gamegedrag nog wel oké is? Maakt een ouder zich zorgen over het gamegedrag van zijn/haar kind? Zoek jij als begeleider een laagdrempelige tool om met een jongere of zijn ouder(s) rond het gamegedrag aan de slag te gaan? Met al deze vragen kan je terecht op www.gamelover.be.

Voor jongeren die riskant tot beginnend problematisch gamen.

Voor ouders van jongeren die riskant tot beginnend problematisch gamen.

Voor begeleiders van deze ouders en jongeren.

Visual website gamelover

Game(L)over laat jongeren stilstaan bij de plaats die gamen in zijn/haar leven inneemt en geeft tips aan ouders over hoe ze met het gamegedrag van hun kind aan de slag kunnen gaan.

Wat komt er aan bod

De gamerzone bestaat uit 5 levels die de jongere kan doorlopen.

 • Level 1: test jezelf. Hoe belangrijk is gamen voor de jongere? Is het gewoon een leuke hobby? Of neemt gamen soms toch meer plaats in dan goed is. De jongere krijgt een eerste inschatting en advies op maat.
 • Level 2: mijn leven. De jongere ontdekt of het gamen een invloed heeft op hobby’s, vrienden, familie, sport, geld, school en gezondheid. De jongere krijgt zo meer zicht op de gevolgen dat gamen heeft op zijn/haar leven.
 • Level 3: in balans. De jongere swipet door voor- en nadelen en selecteert zo welke voor hem/haar van toepassing zijn en waar die graag verandering ziet.
 • Level 4: mijn agenda. De jongere brengt in kaart hoe die de dagen invult en krijgt zo zicht op de balans tussen gamen en andere activiteiten in zijn/haar leven.
 • Level 5: notities. De jongere maakt een bucketlist van activiteiten die die naast het gamen nog graag zou willen ondernemen.

De ouderzone is een interactieve website vol antwoorden, tips en handvatten. Experten uit het werkveld vertellen in korte filmpjes over hun praktijkervaringen.

 • In ‘Gamet mijn kind te veel’ helpen experten om een inschatting van het gamegedrag te maken.
 • In ‘ Waarom gamet mijn kind zoveel?’ leggen ze uit waarom gamen zo beklijvend is en waarom iemand erdoor in de problemen komt.
 • In’ Praten over gamen zonder conflicten’ worden ouders aangemoedigd het gesprek aan te gaan met hun kind. Ze ontdekken welke deuropeners en deursluiters zij als ouder toepassen in gesprekken en krijgen daarop feedback op maat.
 • In ‘Jouw invloed als ouder’ geven we aan waarom het zo belangrijk is om betrokkenheid te tonen. Ouders kunnen dit zelf toepassen in een fictieve chatconversatie.
 • In ‘Grenzen stellen’ legt een expert uit hoe je grenzen kan stellen en delen enkele ouders hun ervaringen mee.
 • In ‘Meer nodig?’ krijgen ouders tips over hoe ze hun kind kunnen motiveren om over het gamegedrag na te denken of waar ze terecht kunnen voor professionele hulp.

Zo gebruik je de tool

Game(L)over is een online vroeginterventietool. Op www.gamelover.be maak je de keuze tussen de gamerzone of de ouderzone.

De gamerzone is geen game, maar bevat wel enkele game-elementen. Game(L)over is opgevat als een single player tool en ziet eruit als een smartphone met verschillende apps (vijf levels). De jongere kiest een avatar en wordt door de tool geleid via inkomende berichten van fictieve vrienden en de virtuele assistent Billy. Na elk level krijgt de jongere feedback op maat die hem/haar aanmoedigt om verder na te denken. Wanneer een level helemaal is doorlopen ontvangt men een badge. In totaal kunnen 5 badges behaald worden. De totale doorlooptijd is zeer individueel variabel en bedraagt naar schatting 60 minuten. De jongere kan er voor kiezen de tool gefaseerd te doorlopen, hiervoor kan de voortgang in de tool via een disk-icoontje na elk level naar zichzelf doorgemaild worden.

De ouderzone is een interactieve website. Ouders kunnen hier vrij doorheen surfen op zoek naar informatie, kijken naar een video met uitleg van experten of zelf een oefening te doorlopen.

Jongeren en hun ouders kunnen alleen aan de slag of samen met een begeleider. Dit kunnen vroeginterventiewerkers, hulpverleners of andere begeleiders zijn die met jongeren of met hun ouders werken. Afhankelijk van de rol en expertise van de begeleiders kunnen ze jongeren en hun ouders toeleiden naar Game(L)over, de tool gebruiken tijdens hun begeleidingssessie of aanwenden onder de vorm van voorbereidende huiswerkopdrachten.

Dit heb je nodig

 • Bekijk het how to-filmpje op de vad-website voor meer uitleg over hoe de tool werkt.
 • Surf naar www.gamelover.be en kies voor
  • ‘gamerzone’ voor de single player tool voor jongeren.
  • ‘ouderzone’ voor de website voor ouders.

Een initiatief van: VAD

Licentie: Naamsvermelding, NietCommercieel, GelijkDelen

Gelanceerd in 2021