Leerlijn mediawijsheid voor leerlingen

Publicatie

Onderwijs en media zijn al sinds hun ontstaan met elkaar verbonden. Logisch, want media hebben altijd al deel uitgemaakt van het leven van kinderen en jongeren. Mediawijsheid is dan ook een van de sleutelcompetenties voor de eindtermen in het onderwijs. Maar hoe werk je daaraan op school en in de klas? De Leerlijn Mediawijsheid biedt een praktisch kader.

Onderwijzers & educatief medewerkers.

Cover leerlijn mediawijsheid

De Leerlijn Mediawijsheid geeft een overzicht van de belangrijkste mediawijze leerdoelen. Ze zet op een rijtje welke mediawijze competenties een ‘gemiddeld’ kind op elke leeftijd zou moeten verwerven. De Leerlijn vormt op die manier zowel een houvast als een inspiratiebron om een mediawijs schoolbeleid, mediawijze lessen en mediawijze activiteiten te ontwikkelen. 

Wat komt aan bod

De onderdelen van de leerlijn zijn gebaseerd op de vijf mediadoelen uit het competentiemodel mediawijsheid

  • informeren
  • interageren
  • amuseren
  • creëren
  • verweren

We voegen hierbij nog één onderdeel ‘basis’ toe. Dit gaat over het vormen van een eigen mening over mediawijze thema's en zelfontwikkeling. Binnen elke onderdeel van de leerlijn definiëren we verschillende leerdoelen. De leerdoelen splitsen we uit in leeftijdsadequate leerdoelen. Het geeft een invulling aan de eindtermen en leerplannen volgens het kader van het Mediawijs Competentiemodel. Er werden onder meer linken gelegd met de ZILL doelen, de doelen van het GO!-leerplan Media, het gemeenschappelijk leerplan ICT en het funderend leerplan.

In de overzichtstabel per subdoel kennen we aan elke leeftijdscategorie een niveau toe, van verkennend (*) tot expert (****). De complexiteit van de taak en de autonomie waarmee de taak wordt uitgevoerd, bepalen in grote lijnen het niveau. Het cognitief domein zegt telkens iets meer over het type denkproces dat de leerling doorloopt.

Zo gebruik je het

Wil je aan mediawijsheid werken, dan is het belangrijk om met alle doelen rekening te houden. Ieder doel kan op zich staan, maar in de praktijk lopen de verschillende doelen vaak door elkaar: je kan bijvoorbeeld een vlog maken over je leven (creëren), waarin je ook vragen beantwoordt die je kreeg van je volgers op sociale media (interageren).

Ga als lerarenteam door de doelen en maak de balans op. Waar werken jullie wel al aan en waar zitten de hiaten. Op die manier kan je in team bespreken hoe jullie de leerlijn in jullie curriculum kunnen integreren. Heb je nood aan de linken met de eindtermen en je eigen leerplannen? Raadpleeg dan zeker de bijhorende online tool, daarin kan je deze linken vinden en ook bijhorend lesmateriaal uit de mediawijze tooldatabank. 

Dit heb je nodig