Mediawijsheid in de lerarenopleiding

Publicatie

Mediawijsheid binnenbrengen in je opleiding, school of organisatie dat doe je niet alleen door in te zetten op het volgen van een mediawijze leerlijn. Het omvat ook aspecten zoals onderzoeken hoe mediawijsheid op dit moment al in de school aan bod komt, situeren waar en hoe je aan mediawijsheid kan werken en bestaande lespraktijken versterken met didactische mediawijze principes. 

Voor beleidsondersteuners , docenten en lerarenteams.

Vaak wordt er al heel wat gedaan rond mediawijsheid binnen een opleiding, organisatie of school maar even vaak zijn deze initiatieven versnipperd, niet structureel of blijft het een apart opleidingsonderdeel. We willen handvaten bieden om aanknopingspunten te vinden tussen de bestaande werking en een mediawijze werking. 

Wat komt aan bod

In dit stappenplan kan je 5 stappen terugvinden. 

  1. Onderzoek hoe mediawijs je opleiding is. 
  2. Situeer waar en hoe je in de opleiding aan mediawijsheid kan werken.
  3. Versterk je bestaande lespraktijk met didactische mediawijze principes.
  4. Veranker digitale en mediawijsheid in de opleiding.
  5. Zorg voor mediawijze docenten.

Zo gebruik je het

Het stappenplan bestaat uit vijf stappen. Stap 1 kan geïnitieerd worden door een of meerdere personen maar vanaf dan is het de bedoeling om er als team werk van te maken. Het spreekt voor zich dat je deze stappen niet in een semester kan afronden. Neem als team de tijd om hier grondig mee aan de slag te gaan. Deze tool is nauw gelinkt aan de tool Leerlijn Mediawijze leraren en dient best samen gebruikt te worden, vooral bij het doorlopen van stap 1 en stap 5 kan je inspiratie halen uit de leerlijn.