WOW1: online weerbaarheid

Educatief pakket

Seksualiteit is veel meer dan enkel seksueel gedrag. Het omvat onder andere lichamelijkheid, relaties, verliefdheid, seks, gender, verlangen, plezier, intimiteit, weerbaarheid en voortplanting. Thema’s als sexting en porno maken deel uit van de seksuele ontwikkeling van jongeren, maar zijn maar een onderdeel van hun seksualiteit. Op het web is heel wat info te vinden. Soms zien jongeren door de bomen het bos niet meer. Het is goed dat ze zelf op zoek gaan naar wat hen boeit, maar het is niet altijd even evident om betrouwbare info te vinden.

Voor leerkrachten en begeleiders van jongeren.

WOW 1 is een gratis werkvormen pakket om porno, sexting, victim blaming en catfishing bespreekbaar te maken bij jongeren. Het doel is om hun online weerbaarheid te verhogen. Jongeren worden zich bewust van de do’s-and-don’ts op het vlak van surfen op het internet en leren dit veilig doen. Ze leren waar ze terecht kunnen met hun vragen via betrouwbare bronnen en staan stil bij hun eigen grenzen en die van anderen op het vlak van hun online gedrag.

Wat komt aan bod

De leerdoelen van dit lespakket:

  • Jongeren worden zich bewust van de do’s-and-don’ts op het vlak van surfen op het internet.
  • Jongeren krijgen concrete tips en tricks over veilig surfen op het internet.
  • Jongeren leren waar ze terechtkunnen met hun vragen via betrouwbare bronnen.
  • Jongeren staan stil bij hun eigen grenzen en die van anderen op het vlak van hun online gedrag.

Zo gebruik je het

In dit document vind je verschillende werkvormen over porno, sexting, victim blaming en catfishing. Je kiest zelf welk(e) thema(‘s) je aan bod laat komen. Je kan ze allemaal in één keer doen of spreiden over verschillende tijdstippen.Verderop vind je alvast wat achtergrondinfo en nuttige adressen over de verschillende thema’s. Het concept is eenvoudig. Lees de fiche en zet de jongeren aan het werk. Bij iedere werkvorm hoort een nabespreking. De vragen die je hier vindt, leveren vaak boeiende gesprekken op. Besteed daar voldoende aandacht aan want uit die gesprekken halen jongeren veel info. Tegelijk leren ze hun mening vormen en/of bijsturen, en oefenen ze hun communicatieve vaardigheden.

Maximum aantal deelnemers:

  • A-stroom: 25
  • B-stroom: 15

Duur: ± 3 - 4 uur

Dit heb je nodig

Download de werkvormen op de website van Pimento.

Heb je nood aan een externe begeleider bij dit thema? Die kan je boeken bij Pimento.

Een initiatief van: Pimento , Sensoa , Child Focus , Ella vzw , RoSa vzw , Mediawijs

Licentie: Naamsvermelding, NietCommercieel, GelijkDelen