WOW2: cyberpesten, nettiquette en haatspraak

Educatief pakket

Niets is zwart-wit. Daarom is het belangrijk om jongeren verschillende kaders mee te geven. Aan alles is een context verbonden en ook de onderlinge relatie tussen betrokken partijen is van belang. Reflecteer met jongeren over wat gangbaar is in de on- en offline maatschappij en laat hen daar kritisch naar kijken. Waarom vinden ze bepaalde waarden en normen wel of niet belangrijk? En hoe kunnen ze zich die eigen maken?

Voor leerkrachten en begeleiders van jongeren.

WOW 2 is een gratis werkvormen pakket om cyberpesten, online haatspraak en nettiquete bespreekbaar te maken. Jongeren worden zich bewust van de do’s-and-don’ts op het vlak van surfen op het internet en leren dit veilig doen. Ze leren waar ze terecht kunnen met hun vragen via betrouwbare bronnen en staan stil bij hun eigen grenzen en die van anderen op het vlak van hun online gedrag.

Wat komt aan bod

De leerdoelen van dit lespakket:

  • Jongeren denken na over hun gedrag op het internet.
  • Jongeren denken na over de rol van internet en digitale media in hun leven.
  • Jongeren zijn zich bewust van de informatie die ze online delen.
  • Jongeren worden zich bewust van de do’s-and-don’ts op het vlak van surfen op het internet.
  • Jongeren krijgen concrete tips en tricks over haatspraak, privacybescherming en cyberpesten.
  • Jongeren leren waar ze bij betrouwbare bronnen terechtkunnen met hun vragen.
  • Jongeren staan stil bij hun eigen grenzen en die van anderen op het vlak van hun online gedrag.

Zo gebruik je het

Het concept is eenvoudig. Lees de fiche en zet de jongeren aan het werk. Bij iedere werkvorm hoort een nabespreking. De vragen die je daar vindt, leveren vaak boeiende gesprekken op. Besteed daar voldoende aandacht aan want uit die gesprekken halen jongeren veel info. Tegelijk leren ze hun mening vormen en/of bijsturen, en oefenen ze hun communicatieve vaardigheden.

Maximum aantal deelnemers:

  • A-stroom: 25
  • B-stroom: 15

Duur: ± 3 - 4 uur

Dit heb je nodig

Download de werkvormen op de website van Pimento.

Heb je nood aan een externe begeleider bij dit thema? Die kan je boeken bij Pimento.

Een initiatief van: Pimento , Sensoa , Child Focus , Ella vzw , RoSa vzw , Mediawijs

Licentie: Naamsvermelding, NietCommercieel, GelijkDelen