Inspiratiegids werken met vrijwillige digihelpers

Publicatie

Het ondersteuningsnetwerk is één van de vier pijlers om in te zetten op digitale inclusie. Dit ondersteuningsnetwerk kan binnen een formele of informele context zijn en kan vrijwillig of professioneel ingevuld worden. Deze inspiratiegids biedt een kader en tips and tricks om een digihelper werking met vrijwilligers op te zetten.

Voor lokale besturen en organisaties die een digihelper werking hebben of willen opzetten. In samenwerking met VVSGDistrict09 en Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Het ondersteuningsnetwerk van een digistarter is een essentieel onderdeel van de digitale inclusie puzzel. In deze inspiratiegids kom je te weten hoe je een werking met vrijwillige digihelpers kan opzetten of uitbreiden. Je vindt er tips and tricks over werving, opleiding, opvolging, enz.

Wat komt aan bod

  • Waarom wel of niet werken met vrijwillige digihelpers?
  • Verschillende types digihelpers
  • Wat moeten digihelpers kennen en kunnen?
  • Een werking van vrijwillige digihelpers opzetten
  • Digihelpers werven
  • Omkadering van vrijwillige digihelpers

Dit heb je nodig

Download de inspiratiegids en invulbare afsprakennota en vacature hieronder of bestel een fysiek exemplaar via de webshop.