Aan de slag met de mediaprofielen: 3 werkvormen

Dit artikel is deel van Digitale inclusie

De 10 mediaprofielen van Mediawijs en imec-SMIT-VUB zijn een handige leidraad om te begrijpen hoe je team, je doelgroep of jijzelf omgaat met media. Vervolgens kunnen ze de basis vormen voor een concreet actieplan rond digitale inclusie. Onderstaande werkvormen helpen je om er zelf mee aan de slag te gaan in je organisatie, stad of gemeente.

Werkvorm 1: Inzicht in je eigen mediaprofiel

Deze werkvorm laat deelnemers nadenken over hun eigen mediagebruik. 

Vorm groepjes van maximum 8 personen. Neem de mediaprofielkaarten erbij en bespreek in groep de drempels en pluspunten per profiel. Ga vervolgens allemaal op zoek naar je eigen profiel of neem de mediaprofieltest af.

Bespreek elk om beurten je persoonlijke keuze. Waarom heb je dit profiel gekozen? Waarin herken je je? Kan je enkele voorbeelden uit het dagelijks leven geven?

Benoem per profiel wat er nodig is om je zwakke punten te verbeteren en hoe je je sterke punten ten volle kan benutten. Denk na over bijkomende vormingen of hulp die je nodig hebt, en vraag naar ervaringen binnen de groep.

Werkvorm 2: Inzicht in de mediaprofielen van teamleden

Deze werkvorm laat je teamleden nadenken over de diversiteit aan mediaprofielen die al dan niet aanwezig is in je organisatie.

Vorm groepjes van maximum 8 personen. Neem de mediaprofielkaarten erbij en bespreek met je teamleden de drempels en pluspunten per profiel. Ga vervolgens allemaal op zoek naar je eigen profiel of neem de mediaprofieltest af.

Bespreek elk om beurten je persoonlijke keuze. Waarom heb je dit profiel gekozen? Waarin herken je je? Kan je enkele voorbeelden uit het dagelijks leven geven?

Benoem per profiel wat er nodig is aan nieuwe of bestaande digitale processen in je organisatie om de zwakke punten te verbeteren en de sterke punten ten volle te benutten. Denk na over bijkomende vormingen of hulp die het team nodig heeft, en vraag naar ervaringen binnen de groep. Vertrek hierbij van een breed kader (toegang, kennis, vaardigheden, attitude, ondersteuning, …).

Werkvorm 3: Inzicht in de mediaprofielen van het doelpubliek

Met deze werkvorm kan je samen met digitale en doelgroeporganisaties werken aan e-inclusie-oplossingen voor ieder mediaprofiel.

Stel een (representatieve) groep samen van digitale partners en doelgroeporganisaties. Verdeel de groep in kleinere teams. Plaats een team bij elk mediaprofiel. Zijn er niet genoeg deelnemers? Zorg dan voor een doorschuifsysteem, zodat elk profiel aan de beurt komt.

Laat iedere groep zijn profiel bespreken aan de hand van deze vragen:

  • Wordt dit profiel bereikt? Wie zijn de actoren die dit profiel bereiken? Welke communicatiestrategie wordt gebruikt?
  • Welk pedagogisch aanbod is er voor dit profiel binnen de regio, gemeente of stad? Hoe sluit dit aan bij de leernoden van het profiel? Wordt hier genoeg op ingespeeld?

Benoem per profiel wat er nodig is om de zwakke punten in de communicatie en pedagogische ondersteuning te verbeteren en de sterke punten te versterken.

Gepubliceerd op 12 mei 2021