Cyberpesten herkennen: op welke signalen kan je letten?

Dit artikel is deel van Cyberpesten

Net als bij klassiek pestgedrag is het niet altijd duidelijk of iemand het slachtoffer is van cyberpesten. Daar komt nog bij dat cyberpesten vrijwel ‘onzichtbaar’ kan plaatsvinden, doordat het via nieuwe media gebeurt. Toch kunnen bepaalde signalen erop wijzen dat er mogelijk iets aan de hand is.

Neerslachtigheid

Een slecht humeur, neerslachtigheid of stemmingswisselingen: het kan erop wijzen dat iemand zich niet goed in zijn vel voelt. Ook angst- en woedebuien kunnen een teken aan de wand zijn.

Fysieke veranderingen

Onverklaarbaar gewichtsverlies of een plotse gewichtstoename kan wijzen op stress. Heeft iemand opvallende wallen of ziet de persoon er onuitgerust uit? Dan kampt hij of zij mogelijk met slaapproblemen.

School vermijden

Kinderen die op school te maken krijgen met cyberpesten, zoeken soms excuses om niet naar school te moeten. Let ook op dalende schoolresultaten.

Minder interesse in hobby’s en vrienden

Slachtoffers van cyberpesten kunnen een algemene desinteresse krijgen in zaken waar ze vroeger wel geboeid door waren. Ook de nood aan sociaal contact, zowel met vrienden als familie, kan geleidelijk verminderen.

Dalend gebruik van (sociale) media

Wie het slachtoffer is van cyberpesten via sociale media, kan er plots voor kiezen om zijn of haar account af te sluiten. Het kan ook zijn dat iemand zijn smartphone niet graag meer gebruikt of angst heeft om e-mails te checken.

Hoe kan je helpen?

Bovenstaande signalen wijzen niet per definitie op cyberpesten. Praten is dus de eerste stap: stel vragen en ga na wat er aan de hand is. Is iemand echt het slachtoffer van cyberpesten? Ontdek wat je kan doen.

Gepubliceerd op 10 september 2021