Wat zijn je privacyrechten op het internet?

Dit artikel is deel van Online privacy

Websites en applicaties verzamelen en verwerken een hoop informatie over jou. Toch mogen ze daar niet eender wat mee doen. Ontdek welke rechten je hebt wat betreft de verwerking van je persoonsgegevens op het internet.

Wie of wat bepaalt je rechten?

Sinds 2018 zijn de privacyrechten van Europese burgers neergeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). De AVG bepaalt niet alleen dat derden altijd je toestemming nodig hebben om gegevens van jou te verzamelen, maar ook dat je als burger moet weten wat er met die gegevens gebeurt.

8 privacyrechten waar iedereen recht op heeft

De AVG somt 8 essentiële privacyrechten op als het gaat over de verwerking van je persoonsgegevens:

Je hebt het recht om te weten wat er met je gegevens gebeurt. De instantie die je gegevens verwerkt, moet je daar zelf van op de hoogte brengen. Zo kan de verwerking van je gegevens transparant verlopen.

Je mag op elk moment vragen om de gegevens in te kijken die een website, applicatie of ander bedrijf van jou heeft bijgehouden. Ook mag je gratis een kopie aanvragen van al deze informatie.

Heeft een derde partij onjuiste of onvolledige informatie over jou? Dan heb je het recht om deze gegevens te laten aanpassen. De partij moet je ook op de hoogte brengen wanneer de gegevens verbeterd zijn.

Je hebt het recht om de gegevens die een instantie over jou verzameld heeft, te laten wissen. Ook mag je de toestemming die je eerder gaf om je gegevens te verzamelen en te verwerken, weer intrekken. Weet wel dat je de dienst of het platform van deze instantie dan mogelijk niet langer kan gebruiken.

In sommige gevallen kan je een beperking vragen van de gegevensverwerking door een derde partij. Het bedrijf of de organisatie mag je gegevens dan niet langer verwerken, maar enkel nog opslaan.

Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens om redenen die te maken hebben met je persoonlijke situatie. Dat kan bijvoorbeeld wanneer je gevoelige gegevens gedeeld hebt in het kader van een onderzoek en vervolgens ontdekt dat je een van de onderzoekers persoonlijk kent.

Wil je je gegevens verplaatsen van de ene IT-omgeving naar de andere? Dan mag je dit rechtstreeks laten doen door de instantie die over je gegevens beschikt. Je kan ook een kopie opvragen om de gegevens te hergebruiken.

Geautomatiseerde besluitvorming houdt in dat er op basis van je gegevens een oordeel of besluit gevormd wordt, zonder menselijke tussenkomst. Stel bijvoorbeeld dat je een lening aanvraagt bij de bank, waarna je automatisch als wel of niet kredietwaardig wordt beschouwd. Geautomatiseerde besluitvorming is in de meeste gevallen verboden.

Op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit kan je meer lezen over al deze rechten.

Gepubliceerd op 19 oktober 2022