Wat zijn de gevolgen van cyberpesten?

Dit artikel is deel van Cyberpesten

Voor sommigen lijkt cyberpesten minder erg dan klassiek pesten omdat er geen fysiek geweld bij komt kijken. Dat is niet zomaar waar. De gevolgen kunnen voor slachtoffers even groot of zelfs groter zijn dan bij ‘gewoon’ pestgedrag. Ontdek de mogelijke gevolgen op korte en lange termijn.

Gevolgen op korte termijn

Slachtoffers van cyberpesten kunnen op korte termijn allerlei fysieke en mentale gezondheidsklachten ontwikkelen:

  • Depressie
  • Eenzaamheid
  • Stemmingswisselingen
  • Stressverschijnselen
  • Slapeloosheid
  • Een laag zelfbeeld
  • Slechte prestaties op school of op het werk
  • Risicogedrag (bv. alcoholmisbruik)

Bovenstaande klachten kunnen tegelijk een signaal zijn voor mensen in de omgeving van slachtoffers. Merk je dat iemand deze of andere vage gezondheidsklachten ervaart? Probeer dan zeker een gesprek aan te knopen met de persoon in kwestie.

Gevolgen op lange termijn

Cyberpesten kan ook op lange termijn zijn sporen nalaten. Volwassenen die tijdens hun kinder- of tienerjaren ge(cyber)pest werden, lopen op latere leeftijd een groter risico op mentale gezondheidsproblemen. Deze problemen kunnen gelijkenissen vertonen met de gevolgen op korte termijn, zoals depressie, eenzaamheid of een laag zelfbeeld. Ook passen slachtoffers vaak hun gedrag aan. Alles wat vroeger tot pesten heeft geleid, proberen ze te vermijden of te verbergen: hun lichaam, seksuele voorkeur, manier van praten, …

Soms zien we dat cyberpesten ook ‘positieve’ gevolgen met zich mee kan brengen:

“Sommige jongvolwassenen vinden dat hun pestervaring ook tot ‘positieve’ gevolgen heeft geleid. Ze noemen dan zaken zoals veerkrachtiger zijn, beter kunnen omgaan met tegenslagen en het hebben van hechte vriendschappen die voortvloeiden uit de pestervaringen. Het gaat dan om mensen die hen steunden of voor hen opkwamen.”
Sara Pabian
Prof. dr. (UAntwerpen)

Heeft cyberpesten altijd gevolgen?

Cyberpesten heeft, net zoals klassiek pestgedrag, niet altijd ernstige gevolgen voor de slachtoffers. Veel hangt af van de manier waarop iemand gepest wordt (bv. kwetsende filmpjes op sociale media vs. gemene berichtjes). Ook persoonlijke kenmerken van het slachtoffer kunnen een rol spelen: de impact kan bijvoorbeeld ernstiger zijn bij kinderen die vóór het pestgedrag al depressieve klachten vertoonden.

Gepubliceerd op 10 september 2021