Dialoog in de Klas

Educatief pakkettest

Jongeren leren communiceren is een essentieel onderdeel van het klasgebeuren. Toch is het als leerkracht niet altijd gemakkelijk de dialoog op gang te brengen in de klas. Deze bundel met gespreksmethodieken geeft leerkrachten handvaten en ondersteunt hen om op verschillende manieren in te zetten op de ontwikkeling van gespreksvaardigheden.

Voor leerlingen uit het secundair onderwijs.

Dialoog in de klas

Wat komt aan bod

Dialoog in de Klas bevat 15 gespreksmethodieken, die zijn onderverdeeld in vier categorieën:

  • Leg het uit. Deze methodieken focussen op het oefenen van algemene spreekvaardigheid bij je leerlingen.
  • Overtuig de ander. Deze methodieken zetten in op argumenten leren opbouwen en anderen overtuigen.
  • Neem een standpunt in. In deze methodieken daag je je leerlingen uit om actief een standpunt in te nemen en hun eigen mening te vormen over een onderwerp.
  • Rollenspel. Deze methodieken kan je gebruiken om je leerlingen te leren hoe ze zich kunnen inleven en respect hebben voor de mening van anderen. 

Zo gebruik je het

Je kan de 15 methodieken gebruiken in gelijk welke volgorde. Kies een methodiek uit die het beste past bij de noden van jouw leerlingen en ga ermee aan de slag.

Dit heb je nodig

Download hieronder de handleiding voor leerkrachten met alle info over de methodieken.

Dit lespakket kwam tot stand in samenwerking met HUJO.