Wat moet een leerkracht weten over polarisatie en identiteit en hoe kan je een klas kritisch leren omgaan met (des)informatie? No Cap reikt leerkrachten in 3 online leermodules handvaten aan bij de preventie van radicalisering. 

Meer weten over dit project? Contacteer onze collega's Bert Pieters of Zara Mommerency

No Cap

No Cap is jongerentaal voor "ik lieg niet, ik vertel de waarheid."

Wat is No Cap

No Cap wil jongeren, leraren en directies leren omgaan met polariserende berichten, nepnieuws en extremistische boodschappen en jongeren stimuleren om zich op positieve, alternatieve en democratische manier te engageren.

Jongeren, leraren en directies van scholen.

 • Nepnieuws
 • Propaganda
 • Radicalisering
 • Sociale media
 • Identiteit
 • Polarisering

Januari 2020 tot en met maart 2022.

Dit is een project van Mediawijs, Departement Onderwijs en Vorming, CIRRA, Klasse en Centrum voor Politicologie KU Leuven.

Het doel van dit project

Op een eerlijke en correcte manier wil No Cap:

 • jongeren bewust maken van hun eigen veranderende identiteit in een diverse samenleving en hen inzicht in het proces van polarisering en radicalisering, de rol en de invloed van (sociale) media en online beïnvloedingsprocessen. 
 • leraren leren hoe ze in de klas moeten omgaan met polariserende berichten, nepnieuws of extremistische boodschappen en hen hiertoe tools en handvatten aanreiken. 
 • directies informeren hoe ze kunnen werken aan een veilig en inclusief schoolklimaat. 

De resultaten van dit project 

 • Informatie op maat van jongeren op WATWAT 
 • Een online training (binnenkort opnieuw beschikbaar op de Arendt Academy) voor leerkrachten met
  • video’s om op eigen tempo te ontdekken
  • Inspirerende klaspraktijken
  • Live sessies met experts
  • Kant-en-klaar lesmateriaal zoals de EDUbox Wij-Zij-denken en het lespakket What's New over complotdenken en propaganda
 • Informatie voor directies op KLASSE 

De online (én gratis) trainingsmodule bestaat uit 3 delen:

 1. Polarisatie: elke leraar komt in aanraking met polarisatie. In elke klas ontstaat wel eens discussie over een actueel thema of over een incident op de speelplaats. Leraren gaan die moeilijke gesprekken vaak uit de weg. Met het risico dat de situatie escaleert. Wat doe jij?
 2. Manipulatie vs. waarheid: hoe leer je leerlingen kritisch omgaan met de veelheid aan informatie (online), zonder dat ze zich laten verleiden of misleiden?

 3. Identiteit in een diverse samenleving: iedere leerling is een optelsom van verschillende identiteiten. Dat zorgt voor heel wat diversiteit in een klas. Hoe ga je daar als leraar mee om?

Drie modules om op eigen tempo te ontdekken

Maar hoe kun je leerlingen kritisch leren omgaan met (des)informatie? Wat moet je weten over polarisatie en identiteit in een diverse samenleving? No Cap reikt je handvaten aan bij de preventie van radicalisering. Op de Arendt Academy vind je de drie leermodules terug!

Licentie: Naamsvermelding, NietCommercieel, GelijkDelen

Januari 2020 - 31 maart 2022

Het project No Cap werd ge-co-financierd met steun van het Internal Security Fund-Police van de Europese Unie. De inhoud vertegenwoordigt enkel de visie van de makers. De Europese Commissie wijst elke verantwoordelijkheid af voor het gebruik van informatie uit dit project.