Opleidingen voor volwassenen

Kan je school of organisatie wel een mediawijze snack gebruiken? Trakteer je medewerkers of leden dan op een vorming uit het Mediamenu van Mediawijs. Je vindt er vormingen en workshops rond verschillende thema’s, georganiseerd in samenwerking met onze partners.

Boek hier je vorming(en) uit het Mediamenu

Hieronder vind je een overzicht van alle vormingen in het Mediamenu per thema.

Nam je al deel aan een vorming uit het Mediamenu? Geef hier je mening!

Aanbod 'Online relaties

 • Doelgroep: leerkrachten, schooldirecties en ICT-coördinatoren
 • Duur: 1,5 dagen
 • Max. aantal deelnemers: 25
 • Min. aantal deelnemers: 8
 • Partner: Child Focus

Dit vormingstraject bestaat uit drie fases

DEEL 1: een Clicksafevorming voor het scholenteam

 • Voor wie: voltallige schoolteam
 • Waarover: hoe veilig internetten bespreekbaar maken met jongeren, bespreken van internetfenomen zoals sexting, sextortion, grooming, online challenges en cyberpesten
 • Waar: op de school
 • Duurtijd: 6 vormingsuren (excl. pauzes)


DEEL 2: een voortgezette vorming voor ICT-coördinatoren met de focus op de creatie van een schoolspecifiek pedagogisch ICT-beleidsplan

 • Voor wie: ICT-coördinatoren en ICT-werkgroep
 • Waarover: een schoolspecifiek pedagogisch ICT-beleidsplan opstellen
 • Waar: op de school of bij Child Focus (samen met andere ICT-coördinatoren van andere scholen)
 • Duurtijd: 3 vormingsuren (excl. pauzes)


DEEL 3: feedback op schoolspecifiek pedagogisch ICT-beleidsplan

 • Voor wie: ICT-coördinatoren en ICT-werkgroep
 • Waarover: feedback en coaching bij het opgestelde schoolspecifiek pedagogisch ICT-beleidsplan
 • Waar: via een online gesprek
 • Duurtijd: samen af te stemmen
 • Doelgroep: leerkrachten / begeleiders
 • Duur: +- 3 uur
 • Max. aantal deelnemers: 15
 • Partner: De Aanstokerij of Mediaraven

Het doel van de Cyber-scan is het ontwikkelen van een beleid om cyberpesten te voorkomen en effectief aan te pakken. Er is ook bijzondere aandacht voor de kenmerken van cyberpesten. Het spel wordt in team gespeeld, liefst met de betrokkenheid van zoveel mogelijk schoolactoren, zoals leerkrachten, leerlingen en ouders.

Het spelverloop hangt af van de mate waarin je school al een (cyber)pestbeleid heeft ontwikkeld. Zo kan het zijn dat er al heel wat bouwstenen aanwezig zijn op de school, zoals een vertrouwenspersoon of een definitie van wat de school als pesten ziet. Deze bouwstenen kunnen dan makkelijk doorvertaald worden van pesten naar cyberpesten. Indien de school nog geen beleid rond pesten heeft, zal tijdens het groepsgesprek naar boven komen welke bouwstenen relevant zijn voor het uitwerken van een antipestbeleid, met bijzondere aandacht voor de problematiek van cyberpesten. In de laatste fase van het spel wordt er tenslotte gewerkt aan het opstellen van een concreet actieplan.

 • Doelgroep: leerkrachten/begeleiders van kinderen en jongeren
 • Duur: 2 à 3 uur
 • Max. aantal deelnemers: 15
 • Min. aantal deelnemers: 6
 • Partner: Tumult

Tijdens deze vorming krijg je als begeleider van kinderen en jongeren een basishouding mee rond identiteit. Om zo deze kennis verder door te dragen aan je doelgroep.

We hopen via deze vorming je iets bij te leren over hoe je een veilige ruimte kan creëren en het belang van een veilige omgeving te doen inzien. Enkel in een veilige omgeving, waarin je je goed voelt, is het mogelijk om talenten te ontpoppen.

Wat komt er aan bod in deze vorming?

 • Meervoudige identiteit
 • Spanningsveld: ergens willen bij horen maar toch uniek zijn
 • Ontwikkeling van identiteit en verandering doorheen de tijd
 • Doelgroep: leerkrachten / begeleiders
 • Duur: 2 à 3 uur
 • Max. aantal deelnemers: 25
 • Min. aantal deelnemers: 8
 • Partner: Tumult

Kom jij in je organisatie ook soms haatspraak tegen op sociale media of daarbuiten? Laten passeren lijkt geen optie. Maar hoe kan je dan wel iets constructiefs ondernemen?

Tumult werkte een vorming uit die een antwoord geeft op volgende vragen:

 • Hoe kan je reageren op haatspraak?
 • Kan je de jongeren van je groep helpen om goed te reageren?
 • Kan je als school, als vereniging of groep samen iets ondernemen?

In deze vorming voor leerkrachten en jeugdwerkers ontdek je samen hoe haatspraak tot stand komt, wat de mogelijke effecten zijn en vooral hoe je een (re)actie kan opbouwen aan de hand van 5 keuzes. Bekijk alvast het keuzeplan of surf door voor extra achtergrond op www.alternarratief.be.

Tip: Je kan deze vorming nu ook de online volgen. Geef je voorkeur aan in het aanvraagformulier.

 • Doelgroep: leerkrachten / begeleiders
 • Duur: 2,5 uur
 • Nodig: 1 laptop of tablet per deelnemer en sterk wifisignaal
 • Partner: JES vzw

SQUEEZE is een (gratis) serious game en methode over online identiteit en sociale media, geschikt voor het vijfde en zesde leerjaar en het eerste jaar secundair. In deze train-the-trainer leer je als leerkracht hoe je de game kan inzetten in de klas. Zo leren leerlingen bewust nadenken over hun digitaal burgerschap en op een kritische manier gebruikmaken van een online omgeving. Daarbij komen thema’s als online privacy, clickbait, cyberpesten, loot boxes en big data aan bod.

Aanbod 'Nieuws-en beeldgeletterdheid

 • Doelgroep: leerkrachten van de eerste, tweede en derde graad lager onderwijs
 • Duur: 3uur
 • Nodig: /
 • Partner: Odisee

Tijdens deze opleiding leren leerkrachten hoe je een filosofische dialoog begeleidt. De onderzoekers voorzien de deelnemers van voorbeeldmateriaal om onmiddellijk mee aan de slag te gaan. De opleiding is interactief en er is ruimte om de inhoud aan te passen aan de noden van de deelnemers.

Deze vorming wordt enkel gegeven op plekken die makkelijk bereikbaar zijn vanuit Brussel.

 • Doelgroep: leerkrachten (lager/secundair)
 • Duur: 3 uur, maar is te bespreken
 • Max. aantal deelnemers: 25
 • Min. aantal deelnemers: 10
 • Partner: Meemo en Het Archief voor Onderwijs

In deze workshop wijst een ervaren leerkracht je de weg naar een schat aan gratis audiovisueel lesmateriaal om de mediawijsheid van je klas aan te wakkeren en in te spelen op de actualiteit. Verschillende facetten van mediawijsheid komen aan bod zodat je altijd paraat staat om dit topic met je klas te lijf te gaan. Van beeldgeletterdheid tot cyberpesten: je vindt altijd het geknipte fragment op Het Archief voor Onderwijs.

We reiken je handige werkvormen aan, geven je concrete lesideeën en zorgen ervoor dat je alles in handen hebt om je klas kritischer en mediawijzer te laten kijken naar alle informatie om hen heen.

 • Doelgroep: leerkrachten / begeleiders
 • Duur: 2 uur
 • Max. aantal deelnemers: 20
 • Min. aantal deelnemers: 8
 • Partner: Kijk vzw

Ben je op zoek naar een actieve manier om met je leerlingen aan de slag te gaan met mediawijsheid? In deze workshop ontdek je via praktische opdrachten hoe je fotografie via een smartphone of tablet gebruikt in jouw lessen.

Concreet lesmateriaal geeft je handvaten om zelf aan de slag te gaan.Tijdens de sessie leer je ook verdiepende opdrachten die eenvoudig uitgevoerd kunnen worden. De focus van deze sessie ligt op fotografische toepassingen en mogelijkheden. Daarnaast gaat de lesgever dieper in op de toepassingen in jouw klascontext.

Je krijgt antwoorden op de volgende vragen:

 • Hoe pak ik dit praktisch aan in een les?
 • Wat zijn interessante thema’s om in mijn klas toe te passen?
 • Welke materialen heb ik nodig?
 • Hoe gebruik ik de smartphone of tablet?
 • Welke apps zijn gratis én gebruiksvriendelijk?

Na deze sessie heb je meer zelfvertrouwen in fotografie. Je krijgt een duidelijk inzicht in de mogelijkheden in jouw klas dankzij concreet lesmateriaal en het gebruik van de beschikbare middelen, zoals een smartphone of tablet.

Aanbod ‘Mediaopvoeding’

 • Doelgroep: ouders in de vrije tijd
 • Duur: 2 à 3 uur
 • Max. aantal deelnemers: 20
 • Min. aantal deelnemers: 3
 • Partner: LINC vzw

Terwijl kinderen zich ogenschijnlijk moeiteloos door online platformen en media manoeuvreren, kijken volwassenen soms verbaasd toe. Via de ‘Mediawijze opvoeding’ van LINC vzw voor ouders, jeugdwerkers en professionals (die werken met kinderen) verwerf je al snel inzicht in hun wonderlijke online wereld.

In de vorming kan worden ingegaan op verschillende subthema's zoals social media, gaming, privacy, cyberpesten, online relaties, schermtijd en online risico's. Volledig afhankelijk van jouw noden of die van je doelgroep.

Iedere vorming is steevast gebaseerd op recent cijfermateriaal en wordt er stevig op interactie en de uitwisseling van ideeën ingezet.

 • Doelgroep: ouders
 • Duur: 2 uur
 • Max. aantal deelnemers: 30 (meer kan ook, maar dan is de vorming minder interactief)
 • Min. aantal deelnemers: 8
 • Partner: Gezinsbond / Child Focus

Organiseer met je school of organisatie een ouderavond uit het aanbod Veilig Online over omgaan met online media in het gezin. Tijdens elke vorming krijgen ouders zicht op het mediagebruik van hun kinderen. In getuigenissen komen kinderen, jongeren, ouders en experts aan het woord. De vorming is interactief met onder meer een quiz en een stellingenspel. Hierbij worden heel wat concrete opvoedingstips aangereikt. Bij dit vormingsaanbod kies je vooraf één van de zes thema’s. Dit thema zal door de gespreksleider begeleid worden. Je kan kiezen uit volgende thema’s:

 • Internet en privacy (voor ouders van kinderen van 6 tot 16 jaar)
 • Digipeuters en -kleuters (voor ouders van kinderen van 1 tot 6 jaar)
 • Gamen (voor ouders van kinderen van 6 tot 16 jaar)
 • Sociale media (voor ouders van kinderen van 6 tot 16 jaar)
 • Cyberpesten (voor ouders van kinderen van 8 tot 16 jaar)
 • Online relaties en seksualiteit (voor ouders van kinderen van 8 tot 16 jaar)

Aanbod 'Datawijsheid en Artificiële intelligentie'

 • Doelgroep: leerkrachten basisonderwijs 3de graad + ICT-coo + STEM-coo / leerkrachten secundair onderwijs 1ste graad (alle vakken) / studenten lerarenopleiding LO + 1ste graad SO
 • Duur: 3 uur
 • Max. aantal deelnemers: 20
 • Min. aantal deelnemers: 5
 • Partner: brightlab

Met deze vorming wil Brightlab leerkrachten tonen hoe ze jongeren tussen de 10 en 14 jaar kunnen onderdompelen in de wereld van artificiële intelligentie.

Er worden voorbeelden gegeven uit hun leefwereld en er worden tools zoals de Edubox AI en het Amaai kaartspel aangereikt om met hen na te denken over de ethiek, bias en werkwijze van AI. Door de basiskennis die ze meekrijgen over AI, kunnen ze kritisch omgaan met deze nieuwe technologie, die meer en meer in het dagelijkse leven te vinden is. Op die manier staan ze sterker in hun schoenen om dit thema over te brengen naar de leerlingen.

 • Doelgroep: Leerkrachten secundair onderwijs
 • Duur: halve of volledige dag
 • Max. aantal deelnemers: 25
 • Min. aantal deelnemers: 5
 • Partner: brightlab

Maak in de voormiddag kennis met de concepten van computationeel denken en verken zowel plugged als unplugged praktijkvoorbeelden binnen verschillende vakken. Je zal merken dat er eigenlijk al best veel computationeel denken in je lessen zit. We reiken je een heleboel handvaten aan die je helpen om extra focus te leggen op de denkvaardigheden van het computationeel denken.
Ga in de namiddag zelf aan de slag met verschillende tools zoals de micro:bit, de Aruino, Vex Robot, Byor, etc. en nog vele andere online platformen die je (gratis) kan inzetten in je lessen.

 • Doelgroep: Leerkrachten lager onderwijs
 • Duur: halve of volledige dag
 • Max. aantal deelnemers: 25
 • Min. aantal deelnemers: 5
 • Partner: brightlab

Maak kennis met de concepten van computationeel denken, verken vele plugged en unplugged praktijkvoorbeelden binnen verschillende vakken en ontdek je eigen computationeel denken aan de hand van leuke activiteiten die onmiddellijk inzetbaar zijn in je klas. We reiken je daarbovenop handvaten aan die je helpen om extra focus te leggen op de denkvaardigheden van het computationeel denken over alle lessen heen.

Ga in de namiddag zelf aan de slag met verschillende tools zoals de bee-bot, de Photon, de micro:bit, Vex Robot, Byor, etc. en nog vele andere online platformen die je (gratis) kan inzetten in je lessen.

Aanbod 'Digitale inclusie'

 • Doelgroep: organisaties die werken met digihelpers
 • Duur: 3 of 4 halve opleidingsdagen
 • Minimum aantal deelnemers: 12
 • Maximum aantal deelnemers: 15
 • Nodig: lokaal om de opleiding te geven, wifi, scherm om presentatie te projecteren
 • Partner: afhankelijk van de locatie - Avansa Antwerpen, Avansa Gent, Avansa Waas-en-Dender, Linc vzw, Digidak, Mentor vzw
 • Prijs: gratis

Deze opleiding stoomt digihelpers klaar om digistarters te helpen en ondersteunen bij hun digitale vragen. Digihelpers kunnen begeleiding geven in groep of 1-op-1 en kunnen zowel vrijwilligers als betaalde krachten zijn. De digihelper opleiding is er om elke soort digihelper te ondersteunen en te vormen. De opleiding bestaat uit 3 of 4 opleidingsmodules, afhankelijk van welk soort begeleiding de digihelpers geven. Elke module neemt een halve dag tijd in beslag. Ontdek hier ook de opleiding voor individuele vrijwilligers of professionals!

 • Module 1 geeft je achtergrondinformatie over digitale inclusie
 • Module 2 gaat over het stellen van grenzen en het motiveren van digistarters
 • Module 3 gaat over 1-op-1 begeleiding
 • Module 4 gaat over groepen begeleiden
 • Doelgroep: (vrijwillige) medewerkers van organisatie of lokaal bestuur
 • Duur: 3 of 4 workshops van 2u
 • Minimum aantal deelnemers: 6
 • Maximum aantal deelnemers: 10
 • Nodig: lokaal met tafels en stoelen, flipover met voldoende papier, wifi-verbinding, beamer en projectiescherm
 • Partner: Avansa
 • Prijs: gratis

Deze workshopreeks richt zich naar medewerkers en vrijwilligers van organisaties die rechtstreeks in contact komen met digitaal kwetsbare mensen. Ze bestaat uit drie workshops die elk 2 u duren. Je gaat op zoek naar leuke digitale prikkels die het best geschikt zijn om in de activiteiten van jouw organisatie te integreren. Tussen de tweede en de derde workshop heb je een paar maanden de tijd om met die digitale prikkels aan de slag te gaan.

Op zoek naar een vorming op maat?

Stuur een mailtje naar info@mediawijs.be of neem contact op met onze vormingspartners om de mogelijkheden te bespreken.