Leerlijn mediawijze leraren

Publicatie

Zonder mediawijze leraren geen mediawijze leerlingen. Willen we dat kinderen en jongeren alle nodige mediawijze competenties onder de knie krijgen, dan moeten we leraren hier voor opleiden. Ook zij moeten over de nodige mediawijze competenties beschikken om bewust en kritisch met media om te gaan. Maar wat kunnen we verwachten van een mediawijze leraar? De Leerlijn Mediawijze Leraren biedt een praktisch kader.

Voor leraren, docenten en leraren in opleiding.

De leerlijn biedt handvaten om de leraren te professionaliseren op vlak van mediawijsheid. Het geeft een inzicht in welke competenties je moet bezitten om een mediawijze leerkracht te zijn.

Wat komt aan bod

De leerlijn bestaat uit 25 doelen, verdeeld onder de noemers “basis, informeren, verweren, amuseren, interageren en creëren". Voor elk doel werden twee subdoelen geformuleerd. Professionaliseringdoelen enerzijds en één didactisch mediawijs doel anderzijds. Het professionaliseringsdoel geeft je iets meer inzicht in wat jij als leraar zelf kan bijleren over het mediawijze topic in kwestie, het didactisch doel geeft dan weer aan wat daarrond van jou verwacht wordt in de klas.

We leggen per doel ook de link met volgende zaken

  • Leergebieden uit het lager en kleuter onderwijs. 
  • Sleutelcompetenties secundair onderwijs.
  • DigCompEdu

Deze leerlijn is een aanvulling op de Leerlijn Mediawijsheid voor kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar. Meer hierover vind je in ons dossier over de leerlijn Mediawijsheid.

Zo gebruik je het

Afhankelijk van je rol in een school of organisatie kan de leerlijn op verschillende manieren ingezet worden. 

  • Als individu: Je kan de leerlijn gebruiken als checklist voor jezelf om even na te gaan hoe het zit met je eigen mediawijze competenties. Een reflectie tool dus!
  • Als schoolhoofd: Je kan de leerlijn gebruiken om een beter zicht te krijgen op de sterktes en zwaktes van je lerarenkorps en met hen in gesprek gaan over welke competenties ze bezitten en hoe ze dit toepassen in hun klaspraktijk en voor welke competenties ze eventueel ondersteuning wensen. 
  • Als docent lerarenopleiding: Je kan de leerlijn gebruiken als basis om het curriculum vorm te geven en er inspiratie uit putten. 

In onderstaande how to video ontdek je hoe je de Leerlijn Mediawijze Leraren is opgebouwd en hoe je deze kan gebruiken. 

Leerlijn Mediawijze leraren

Een initiatief van: Thomas More Hogeschool , Arteveldehogeschool

Licentie: Naamsvermelding, NietCommercieel, GelijkDelen