Vinden we onze (online) privacy belangrijk?

Dit artikel is deel van Online privacy

Vlamingen maken zich steeds meer zorgen om hun online privacy. Dat blijkt uit de Digimeter (2021), een jaarlijks onderzoek naar het bezit en gebruik van media en technologie in Vlaanderen. Tegelijk vinden velen het oké om een deel van hun privacy op te geven wanneer ze daarvoor iets in ruil krijgen. Hoe zit dat precies?

Groeiende bezorgdheid om privacy

“Het stoort me dat bedrijven niet transparant zijn over welke gegevens ze van mij bezitten en verzamelen.”
- 73% van de Vlamingen (Digimeter 2021)

We liggen duidelijk wakker van onze online privacy: 52% van de Vlamingen geeft aan dat ze daar toch wel bezorgd om zijn. Ook meer en meer jongeren piekeren hierover. Zo zien we met 45% een stijging van 6% tegenover 2020 in deze bevolkingsgroep.

49%

van de Vlamingen

vindt het geen fijn idee dat er nog oude gegevens van hen circuleren op het internet.

61%

van de Vlamingen

is bezorgd over de impact van sociale media op hun privacy.

De privacyparadox

“Ik vind het oké om persoonlijke gegevens te delen, zolang ik daarvoor iets in de plaats krijg.”
- 27% van de Vlamingen (Digimeter 2021)

Dat we het gebrek aan transparantie van bedrijven over de verzameling van data storend vinden, betekent niet dat we onze gegevens daarom ook voor onszelf houden. Velen onder ons vinden het tegelijk normaal om gegevens te delen als daar iets tegenover staat en blijven zelfs gebruikmaken van diensten die hun privacy ondermijnen.

Deze tweestrijd tussen attitude en gedrag noemen we de ‘privacyparadox’.

Privacy fatigue

“Als gebruiker heb ik geen controle meer over welke persoonlijke informatie van mij verzameld en gebruikt wordt.”
– 69% van de Vlamingen (Digimeter 2021)

In een offline omgeving kunnen we simpelweg een deur sluiten of beginnen fluisteren als we gevoelige informatie willen delen. Maar online is het afschermen van onze privacy vaak een stuk ingewikkelder. Veel mensen ervaren dan ook een vorm van ‘privacy fatigue’: het gevoel dat ze weinig controle hebben over hun gegevens en dat de maatregelen die ze nemen om hun privacy te beschermen amper impact hebben.

Lees het volledige onderzoeksrapport

Online privacy is maar één van de vele mediawijze thema’s die de Digimeter onder de loep neemt. Meer lezen? Download het volledige onderzoeksrapport!

Lees verder

Gepubliceerd op 19 oktober 2022