Waarom is digitaal jeugdwerk belangrijk?

Dit artikel is deel van Digitaal jeugdwerk

Tijdens de coronacrisis moesten heel wat jeugdverenigingen noodgedwongen overschakelen naar digitaal jeugdwerk. Plots was er geen andere optie dan het bedenken van online alternatieven voor fysieke activiteiten. Zo konden kinderen en jongeren tijdens een periode van afstand toch met elkaar verbinden. Maar ook vandaag blijft digitaal jeugdwerk een grote meerwaarde. Ontdek waarom.

Meer kinderen en jongeren betrekken

Door aan digitaal jeugdwerk te doen, kan je als organisatie en begeleiders toetreden tot de digitale leefwereld van kinderen en jongeren. En dat is niet onbelangrijk: jongeren besteden een aanzienlijk deel van hun tijd aan digitale media en technologieën, waardoor ook hun online ervaringen bepalen wie ze zijn en hoe ze naar de wereld kijken. Hun digitale leefwereld vormt op die manier mee hun (digitale) identiteit.

Als die digitale leefwereld ook in het jeugdwerk aan bod komt, kan dit de interesse van kinderen en jongeren extra aanwakkeren. Zo kunnen we hen nog meer betrekken en blijft het jeugdwerk up-to-date en aantrekkelijk.

Digitale vaardigheden versterken

Het is niet omdat kinderen en jongeren veel tijd doorbrengen online, dat ze ook beschikken over de nodige digitale vaardigheden om dat te doen. Digitaal jeugdwerk kan hen een kader aanreiken om hun digitale interesses op een veilige en verantwoordelijke manier te verkennen.

Daarbij moeten we ze niet alleen ondersteunen om hun hard skills of ‘knoppenkennis’ te ontwikkelen, maar ook werken aan andere mediawijze competenties. Vaardigheden die hen helpen om kritisch en bewust om te gaan met media en optimaal deel te nemen aan de digitale samenleving.

Wat is mediawijsheid?

Als je mediawijs bent, kan je media gebruiken én begrijpen. Ontdek welke kennis, vaardigheden en attitudes je daarvoor nodig hebt.

Gepubliceerd op 22 mei 2024