Wat is de Leerlijn Mediawijsheid?

Dit artikel is deel van Leerlijn mediawijsheid

De Leerlijn Mediawijsheid vat samen welke mediawijze competenties een ‘gemiddeld’ kind idealiter op elke leeftijd verworven heeft, van kleuter tot 3de graad secundair onderwijs. Het is een praktisch instrument, dat leerkrachten en schoolteams helpt om mediawijsheid zo goed mogelijk te integreren in hun lessen en beleid.

Mediawijs ontwikkelde de Leerlijn samen met leerkrachten, educatoren, pedagogische begeleiders, onderwijsnetten en curriculum- en leerplanbouwers.

Waarop is de Leerlijn gebaseerd?

De Leerlijn Mediawijsheid vormt een overzicht van de belangrijkste leerdoelen en competenties wat betreft mediawijsheid. Het geeft een invulling aan de eindtermen en leerplannen volgens het kader van het Mediawijs Competentiemodel. Er werden onder meer linken gelegd met de ZILL doelen, de doelen van het GO!-leerplan Media, het gemeenschappelijk leerplan ICT en het funderend leerplan.

Waarvoor kan je de Leerlijn gebruiken?

De Leerlijn Mediawijsheid is in de eerste plaats bedoeld als tool voor leerkrachten en schoolteams in het kleuter, basis- en secundair onderwijs. Maar ze kan ook nuttig zijn voor al wie binnen een andere context met kinderen en jongeren werkt.

Je kan de Leerlijn gebruiken om:

  • je mediawijze visie en beleid in te vullen;
  • lesinhouden en lesmaterialen te selecteren;
  • mediawijze activiteiten en uitstappen te organiseren.

Hoe ziet de Leerlijn eruit?

Net zoals het Mediawijs Competentiemodel is de Leerlijn Mediawijsheid onderverdeeld in 5 leerdoelen: informeren, interageren, creëren, amuseren en verweren. Daarnaast voegden we een ‘basis mediawijsheid’ toe, om leerlingen te laten kennismaken met het concept ‘mediawijsheid’. Onder elk doel vallen een aantal subdoelen, alsook een korte toelichting over wat dit subdoel precies inhoudt en een overzichtstabel per leeftijd.

Over leeftijden en niveaus

In de overzichtstabel per subdoel kennen we aan elke leeftijdscategorie een niveau toe, van verkennend (*) tot expert (****). De complexiteit van de taak en de autonomie waarmee de taak wordt uitgevoerd, bepalen in grote lijnen het niveau. Het cognitief domein zegt telkens iets meer over het type denkproces dat de leerling doorloopt.

Niveau's in de leerlijn

Wil je aan mediawijsheid werken, dan is het belangrijk om met alle doelen rekening te houden. Ieder doel kan op zich staan, maar in de praktijk lopen de verschillende doelen vaak door elkaar: je kan bijvoorbeeld een vlog maken over je leven (creëren), waarin je ook vragen beantwoordt die je kreeg van je volgers op sociale media (interageren).

5 dingen die je moet weten vóór je begint

Wil je aan de slag gaan met de Leerlijn Mediawijsheid? Lees de 5 dingen die je moet weten vóór je begint.

Brochure 'Leerlijn mediawijsheid'

Ga aan de slag met de Leerlijn Mediawijsheid.

leerlijn_mediawijsheid.png

Koppeling met de eindtermen

Op zoek naar overzicht van de mediawijze doelen en de eindtermen?

leerlijn_website.png
Gepubliceerd op 9 september 2021