Wat is digitaal jeugdwerk?

Dit artikel is deel van Digitaal jeugdwerk

Digitaal jeugdwerk integreert bewust digitale media en technologieën om kinderen en jongeren te betrekken én tegelijk hun digitale vaardigheden te versterken. Ontdek welke vormen digitaal jeugdwerk kan aannemen en waar het verschil zit met klassiek jeugdwerk.

Vormen van digitaal jeugdwerk

Je kan digitaal jeugdwerk op verschillende manieren toepassen in je organisatie. Zo zijn er 3 categorieën van digitaal jeugdwerk:

  • Fysieke activiteiten met digitale media. Bv. samen aan geocaching doen tijdens de wekelijkse bijeenkomst van de jeugdbeweging, een kamp rond programmeren …
  • Online activiteiten. Bv. een online game met een privé game-area voor iedereen van het jeugdhuis, samen een multiplayer game spelen en communiceren via een platform als Discord …
  • Blended activiteiten. Bv. een quiz waarbij sommigen ook van thuis uit kunnen meespelen.

Digitaal jeugdwerk vs. klassiek jeugdwerk

Digitaal jeugdwerk verschilt niet zoveel van klassiek jeugdwerk, maar gaat simpelweg een stapje verder. In een snel digitaliserende samenleving is digitaal jeugdwerk namelijk de ideale manier om gelijke tred te houden met de interesses en leefwereld van de jeugd.

Bovendien laat digitaal jeugdwerk toe om tijds- en plaatsonafhankelijk te werken. Zo is het geen basisvoorwaarde meer om op een vast tijdstip en locatie samen te komen. Kinderen en jongeren kunnen overal en op elk moment in verbinding komen met elkaar en de organisatie. Toch is het goed om te weten dat live contact vaak een meerwaarde blijft.

Het belang van digitaal jeugdwerk

De coronapandemie heeft een grote impact gehad op het belang en de inzet van digitaal jeugdwerk. Ontdek waarom het nut heeft om – ook na corona – hier zelf als jeugdwerking mee aan de slag te gaan.

Gepubliceerd op 22 mei 2024