Telewerk inclusief organiseren

Het project Telewerk inclusief organiseren wil ingaan op de minder zichtbare barrières, zowel vanuit werkgevers- als werknemerskant, die het inclusieve organiseren van het telewerk belemmeren. 

 

Meer weten over dit project? Contacteer onze collega’s Rani Simoens en Tom Seymoens.

De digitale samenleving zorgt ervoor dat we meer dan ooit telewerken, al loopt dat niet altijd even vlot. Naast een aantal zichtbare barrières, zoals een gebrek aan toegang tot toestellen en internet, zijn er ook minder zichtbare barrières die het telewerken bemoeilijken, zowel langs werkgevers- als werknemerskant. 

De minder zichtbare barrières vanuit de werkgever situeren zich enerzijds op het vlak van uitsluitingsmechanismen naar specifieke profielen van werknemers toe (o.a. op vlak van gender, socio-culturele en economische diversiteitskenmerken, gezinstypes, leeftijd, fysieke en mentale vermogens) en anderzijds op het vlak van bedrijfscultuur en leiderschapsstijl.

De minder zichtbare barrières vanuit de werknemers vertrekken o.a. vanuit geïnternaliseerd gendergedrag, onzekerheden wat betreft skills (o.a. digitale skills) en sociale aanvaarding.

Wat is Telewerk inclusief organiseren

Telewerken wordt steeds meer de norm. Daarom is het belangrijk dat er voor zowel werknemers als werkgevers genoeg kennis is over hoe je dit het best kan organiseren. Dit project wil de minder zichtbare barrières expliciet en zichtbaar maken en tools ontwikkelen om deze ten eerste bespreekbaar te maken en ten tweede te verminderen. Hierdoor kunnen bedrijven ook op het vlak van telewerk een meer inclusief beleid voeren en kan de teleworkability van kwetsbaardere groepen op de arbeidsmarkt verbeteren.

Werkgevers en werknemers.

  • Digitale inclusie
  • Digitale balans

Maart 2021 tot en met december 2022.

Dit is een project van Mediawijs, Odisee en Ella vzw.

Het doel van dit project

In de toegang tot en de omkadering van telewerk bestaan er ongelijkheden tussen werknemers op het vlak van gender, gezinssamenstelling, socio-economische status en etnisch-culturele achtergrond. Dit project wil de zichtbare en onzichtbare barrières in kaart brengen en tools ontwikkelen die een meer inclusief beleid op het vlak van telewerk mogelijk maken. Door het telewerk meer mogelijk te maken voor werknemers die barrières ervaren, zal hun employability en inzetbaarheid verhogen.

Concreet bestaat dit project uit:

  • Een onderzoeksfase waarin we werknemers, werkgevers en leidinggevenden interviewen over hun visie op telewerk, de kansen die zij zien en de barrières die zij ervaren.
  • Uitwerken en testen van tools voor werknemers, werkgevers en leidinggevenden voor het verminderen van de minder zichtbare barrières tot telewerk.

De resultaten van dit project

Binnen dit project doet Odisee grondiger onderzoek naar de onzichtbare barrières voor telewerk bij mensen met bepaalde specifieke (combinaties van) diversiteitskenmerken, zowel langs werkgevers- als werknemerskant. 

Daarop inspelend, ontwikkelt Mediawijs een tool om met die barrières in jouw organisatie of bedrijf aan de slag te gaan. We vertrekken vanuit het in kaart brengen van de diversiteit van het team en de barrières die er kunnen zijn, om zo tot een gedragen telewerkbeleid te komen waar elke werknemer zich kan in vinden. Momenteel zijn we deze tool volop aan het testen bij organisaties en bedrijven. Wil jouw organisatie of bedrijf graag deelnemen aan deze testfase? Contacteer dan  rani.simoens@mediawijs.be of tom.seymoens@mediawijs.be.

Dit project gebeurt met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).