Telewerk inclusief organiseren

Het project Telewerk inclusief organiseren wil ingaan op de minder zichtbare barrières zowel vanuit werkgevers- als werknemerskant die de toegang tot een goede organisatie van het telewerk belemmeren. 

Meer weten over dit project? Contacteer onze collega Alenka Lecompte.

De minder zichtbare barrières vanuit de werkgever situeren zich enerzijds op het vlak van uitsluitingsmechanisme naar specifieke profielen van werknemers toe (o.a. het vlak van gender, socio-culturele en economische diversiteitskenmerken, gezinstypes, leeftijd en fysieke en mentale vermogens) en anderzijds op het vlak van bedrijfscultuur en leiderschapsstijl.

De minder zichtbare barrières vanuit de werknemers vertrekken o.a. vanuit geïnternaliseerd gendergedrag, onzekerheden wat betreft skills (o.a. digitale skills) en sociale aanvaarding.

Wat is Telewerk inclusief organiseren

Telewerken wordt steeds meer de norm. Daarom is het belangrijk dat er voor zowel werknemers als werkgevers genoeg kennis is over hoe je dit het best kan organiseren. Dit project wil de minder zichtbare barrières expliciet en zichtbaar maken en tools ontwikkelen om deze ten eerste bespreekbaar te maken en ten tweede te verminderen. Hierdoor kunnen bedrijven ook op het vlak van telewerk een meer inclusief beleid voeren en kan de teleworkability van kwetsbaardere groepen op de arbeidsmarkt verbeteren.

Werkgevers en werknemers.

  • Digitale inclusie
  • Digitale balans

Maart 2021 tot en met december 2022.

Dit is een project van Mediawijs, Odisee en Ella vzw.

Het doel van dit project

In de toegang tot en de omkadering van telewerk bestaan er ongelijkheden tussen werknemers op het vlak van gender, gezinssamenstelling, socio-economische status en etnisch-culturele achtergrond. Dit project wil de zichtbare en onzichtbare barrières in kaart brengen en tools ontwikkelen die een meer inclusief beleid op het vlak van telewerk mogelijk te maken. Door het telewerk meer mogelijk te maken voor werknemers die barrières ervaren, zal hun employability en inzetbaarheid verhogen.

Concreet bestaat dit project uit:

  • Een onderzoeksfase waarin we werknemers, werkgevers en leidinggevenden interviewen over hun visie op telewerk, de kansen die zij zien en de barrières die zij ervaren.
  • Uitwerken en testen van tools voor werknemers, werkgevers en leidinggevenden voor het verminderen van de minder zichtbare barrières tot telewerk.

De resultaten van dit project

Dit project is momenteel nog in onderzoeksfase. 

Dit project gebeurt met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).