Digivaardig in Zorg en Welzijn

Mediawijs, VIVO, SAM steunpunt Mens en Samenleving en Link in de Kabel slaan voor 2 jaar de handen in elkaar voor het project ‘Digivaardig in Zorg en Welzijn’. Dit met steun van POD Maatschappelijke Integratie (DigiLab).

Meer weten over dit project? Contacteer onze collega's Karen Van De Ginste of Davy Nijs. 

Wat is Digivaardig in Zorg en Welzijn?

Digivaardig in Zorg en Welzijn zet enerzijds in op het creëren van bewustzijn rond het knelpunt van digitale vaardigheden van de medewerkers uit de zorg- en welzijnsorganisaties en anderzijds op de nood aan beleid over digitale inclusie en mediawijsheid binnen deze sectoren.

Digivaardig in Zorg en Welzijn spitst zich in eerste instantie toe op organisaties en medewerkers die zorg, begeleiding en ondersteuning bieden aan kwetsbare kinderen en jongeren, ouderen en personen met een beperking, al nemen we ons voor de successen in een latere fase verder uit te rollen naar alle sectoren in de Social Profit.

Januari 2024 tot en met december 2025.

Een initiatief van Mediawijs in partnerschap met VIVO, SAM steunpunt Mens en Samenleving en Link in de Kabel. In het project wordt er samengewerkt met Informant vzw, Digivaardig in de Zorg Nederland en Buro Strakz. Met financiële steun van POD Maatschappelijke Integratie (DigiLab).

Het doel van dit project

Sectoren informeren over het belang van digitale vaardigheden bij medewerkers

We gaan de sectoren zorg en welzijn informeren over de nood aan digitale vaardigheden in zorg- en welzijnsorganisaties door onder meer de opmaak van een online raadpleegbaar dossier vol informatie en tools. 

Begeleiding aan zorg en welzijnsorganisaties rond beleid

We voorzien via federaties en koepels begeleiding aan de zorg- en welzijnsorganisaties in het opnemen van digitale inclusie en mediawijsheid in hun beleid onder de vorm van trajectbegeleiding. We vertrekken hierbij vanuit de beleidstool digitale inclusie en mediawijsheid in welzijnsvoorzieningen

Vorming tot digicoach

We ontwikkelen en rollen een blended vorming op maat van digicoaches uit. Digicoaches zijnus collega’s die andere collega’s prikkelen en versterken rond digitale vaardigheden.