Wedstrijdreglementen Challenges Nieuws in de Klas

Benieuwd naar de data, termijnen en regels van de verschillende challenges van Nieuws in de Klas? Je vindt alles hier terug. 

Challenge Nieuwsmakers

 • Alle klassen van de eerste graad secundair onderwijs uit het Vlaamse en Brusselse Hoofdstedelijke gewest.
 • Enkel klassen die geregistreerd staan als 1ste of 2de middelbaar komen in aanmerking voor een prijs.
 • Klassen die meerdere items indienen, kunnen maar slechts één prijs winnen.

Een inschrijving is pas volledig als:

 • de deelnemende klas werd ingeschreven door de leerkracht op nieuwsmakers.be.
 • de leerkracht het wedstrijdreglement heeft goedgekeurd (door deelname aan de wedstrijd, keur je het wedstrijdreglement goed).
 • De inzendingen tijdig zijn ingestuurd (1 maart 2024, 16u) via het formulier.

De jury houdt rekening met volgende criteria

 • Het nieuwsitem heeft te maken met het thema.
 • We letten erop of je neutraal en onpartijdig bent.
 • Heb je een creatief onderwerp gekozen en maak je iets vanuit een uniek perspectief?
 • Zorg ervoor dat de 5 W's en H duidelijk zijn. Wie zien of horen we? Wat zijn ze aan het doen of hebben ze gedaan? Waar vindt dit plaats? Wanneer is dit gebeurd of gezegd? Waarom doen ze dit? Hoe verliep de situatie?
 • Ziet het er net uit? Is de klank goed? Heb je je best gedaan om alles af te werken?
 • En ten slotte, vergeet de journalistieke regels niet!
 • Mediawijze principes zijn correct toegepast (auteurs- en portretrecht).

De organisatoren selecteren de beste inzendingen. De jury maakt de uiteindelijke beslissing rekening houdend met de beschreven criteria.

In de jury zetelen minstens één medewerker van Mediawijs en Mediaraven.

Er worden 5 winnaars geselecteerd.

 • De winnaars zullen bekend gemaakt worden op (27/03/2024)
 • De bekendmaking gebeurt via een aankondiging op nieuwsindeklas.be, de Facebook pagina van Nieuws in de Klas en een nieuwsbrief. De winnende klassen krijgen diezelfde dag een mailtje met alle informatie en misschien komt er een delegatie van Nieuws in de Klas op bezoek voor de uitreiking van de prijzen.
 • Bij onvoldoende kwalitatieve inzendingen kan de jury beslissen om geen winnaar te selecteren.
 • De winnaars zullen ook persoonlijk op de hoogte worden gebracht, met meer details over het slotevent.

De winnende klas krijgt een bezoek van een journalist in de klas en maken samen nieuws op 26 april 2024. Daarnaast krijgen alle leerlingen een Nieuws-in-de-Klas verrassingspakket.

De aanbieders zullen de persoonlijke gegevens van de deelnemers enkel gebruiken om contact op te nemen met de deelnemers in verband met deze wedstrijd. De persoonlijke gegevens zullen niet aan derden of voor commerciële doeleinden worden doorgegeven.

Door deel te nemen aan de wedstrijd, verklaar je je akkoord met het wedstrijdreglement. Mediawijs is de organisator van deze wedstrijd en kan dit reglement te allen tijde aanpassen. Mediawijs neemt ook beslissingen bij geschillen. Aanpassingen worden via de website nieuwsmakers.be gecommuniceerd.

Challenge Feitencheckers

 • Alle klassen van de tweede graad secundair onderwijs uit het Vlaamse en Brusselse Hoofdstedelijke gewest.
 • Enkel klassen die geregistreerd staan als 3de of 4de middelbaar komen in aanmerking voor een prijs.

Een inschrijving is pas volledig als:

 • de deelnemende klas werd ingeschreven door de leerkracht via het formulier en dit geldig werd verstuurd.
 • de leerkracht het wedstrijdreglement heeft goedgekeurd (door deelname aan de wedstrijd, keur je het wedstrijdreglement goed).
 • De inzendingen tijdig zijn ingestuurd (1 maart 2024, 17u) via het formulier.

De jury houdt rekening met volgende criteria:

 • Correcte uitwerking en beoordeling van de factcheck. Hoe je de beoordeling moet uitvoeren zal nog verder beschreven worden in het indienformulier.
 • Creatieve benadering: verschillende mediawijze principes en factchecktechnieken zijn toegepast.
 • De organisatoren selecteren de beste inzendingen rekening houdend met de beschreven criteria. Hierbij is tijd geen indicator. In de finale zullen de factchecks wel op tijd gebeuren.
 • In de jury zetelen minstens één medewerker van Mediawijs en één van StampMedia.
 • Er worden maximum 10 laureaten geselecteerd.

 • De winnaar zal bekend gemaakt worden op het einde van de finale (exacte datum volgt nog)
 • De bekendmaking gebeurt tijdens het online event en via een aankondiging op nieuwsindeklas.be, de Facebook pagina van Nieuws in de Klas en in de nieuwsbrief.
 • Bij onvoldoende kwalitatieve inzendingen kan de jury beslissen om geen winnaar te selecteren.

De hoofdprijs is een bezoek aan de VRT en de nieuwsredactie, gevolgd door een workshop van de factcheckredactie. De tweede en derde prijs is een factcheckworkshop voor de ganse klas bij één van onze partnerorganisaties. Daarnaast krijgen alle leerlingen een Nieuws-in-de-Klas verrassingspakket. Alle prijzen moeten worden opgenomen voor juni 2024.

De aanbieders zullen de persoonlijke gegevens van de deelnemers enkel gebruiken om contact op te nemen met de deelnemers in verband met deze wedstrijd. De persoonlijke gegevens zullen niet aan derden of voor commerciële doeleinden worden doorgegeven.

Door deel te nemen aan de wedstrijd, verklaar je je akkoord met het wedstrijdreglement. Mediawijs is de organisator van deze wedstrijd en kan dit reglement te allen tijde aanpassen. Mediawijs neemt ook beslissingen bij geschillen. Aanpassingen worden via de website feitencheckers.be gecommuniceerd.

Challenge Opiniemakers

 • Alle klassen van de derde graad secundair onderwijs uit het Vlaamse en Brusselse Hoofdstedelijke gewest.
 • Enkel klassen die geregistreerd staan als 5de of 6de middelbaar komen in aanmerking voor een prijs.

Een inschrijving is pas volledig als:

 • de deelnemende klas werd ingeschreven door de leerkracht op opiniemakers.be.
 • de leerkracht het wedstrijdreglement heeft goedgekeurd (door deelname aan de wedstrijd keur je het wedstrijdreglement goed).
 • de inzendingen tijdens zijn ingestuurd (1 maart 2024, 16u) via het formulier.
 • per klas kunnen er max. drie inzendingen ingediend worden. Kies met de klas de beste speeches.

De jury houdt rekening met volgende criteria:

 • Research: hoe zit het met de feitenkennis?
 • Inhoudelijke uitwerking: wordt het centrale idee onderbouwd door gegronde argumentatie (geen drogredenen) en steunt dit op correcte bronnen?
 • Presentatie: wordt het betoog helder en gestructureerd gebracht?
 • Creatieve uitwerking: werd het betoog omgezet in een leuk creatief format?
 • De organisatoren selecteren de beste inzendingen rekening houdend met de beschreven criteria.
 • In de jury zetelen minstens één medewerker van Mediawijs en één van HUJO.
 • Er worden 3 winnaars geselecteerd.
 • De winnaars zullen bekend gemaakt worden op 27 maart 2024.
 • De bekendmaking gebeurt via een aankondiging op nieuwsindeklas.be, de Facebook pagina van Nieuws in de Klas en in de nieuwsbrief.
 • De winnaars zullen ook persoonlijk op de hoogte worden gebracht, met meer details over het slotevent.
 • Bij onvoldoende kwalitatieve inzendingen kan de jury beslissen om geen winnaar te selecteren.

De winnaars worden uitgenodigd op ons slotevent in het parlement op 22 april 2024. Daarnaast krijgen alle leerlingen een Nieuws in de Klas verrassingspakket.

De aanbieders zullen de persoonlijke gegevens van de deelnemers enkel gebruiken om contact op te nemen met de deelnemers in verband met deze wedstrijd. De persoonlijke gegevens zullen niet aan derden of voor commerciële doeleinden worden doorgegeven.

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaar je je akkoord met het wedstrijdreglement. Mediawijs is de organisator van deze wedstrijd en kan dit reglement te allen tijde aanpassen. Mediawijs neemt ook beslissingen bij geschillen. Aanpassingen worden via de website opiniemakers.be gecommuniceerd.