Opleidingen voor kinderen en jongeren

Kan je school of organisatie wel een mediawijze snack gebruiken? Trakteer je leerlingen of leden dan op een vorming uit het Mediamenu van Mediawijs. Je vindt er vormingen en workshops rond verschillende thema’s, georganiseerd in samenwerking met onze partners.

Deze pagina is specifiek voor kinderen en jongeren. Klik hier als je de opleidingen uit het Mediamenu voor volwassenen wil zien.

Boek hier je vorming(en) uit het Mediamenu

Hieronder vind je een overzicht van alle vormingen in het Mediamenu per thema.

Nam je al deel aan een vorming uit het Mediamenu? Geef hier je mening!

Aanbod ‘Online relaties’

 • Doelgroep: leerlingen van het 5de of 6de leerjaar
 • Duur: 3 à 4 uur
 • Partner: Pimento

In de workshop 'Internet en cyberpesten kinderen' wordt gewerkt rond de thema's online gedrag, cyberpesten en de eigen nettiquette bij kinderen van het vijfde en zesde leerjaar. Via een interactief en participatief vormingsprogramma simuleer en bekijk je samen allerlei online situaties. Zo leren de kinderen meer over cyberpesten en leren ze bewuster en weerbaarder om te gaan met situaties die ze tegenkomen op het internet (websites, sociale media, apps).

Pimento stelt op basis van jouw noden en vragen een vorming op maat samen. Een intensieve ervaring voor de kinderen, waarbij ze samen met jullie op zoek gaan naar wat boeit, beweegt en raakt.

 • Doelgroep: 10-25 (op maat)
 • Duur: 2uur
 • Nodig: computer + internet
 • Partner: Link in de kabel vwz

De Smart-e game werd ontwikkeld door Mediawijs in samenwerking met Link in de Kabel, om de mediawijze vaardigheden van kinderen en jongeren te versterken. Aan de hand van leuke apps leer je hoe je veilig moet internetten. Meer info over de Smart-e game vind je hier.

 • Doelgroep: jongeren
 • Duur: 3 à 4 uur
 • Max. aantal deelnemers: 25 (a-stroom), 15 (b-stroom)
 • Partner: Pimento

Te vaak zijn jongeren niet genoeg geïnformeerd over de verschillende onderwerpen van de digitale leefwereld. De WOW workshop speelt hierop in en laat hen op een interactieve manier kennis maken met de hot topics van de digitale leefwereld. De workshop heeft als doel de online weerbaarheid van jongeren te verhogen.

Wat er aan bod komt, kan je zelf bepalen. Op basis van jouw noden wordt een vorming op maat samengesteld. Binnen één workshop kan je echter maximaal uit twee thema’s kiezen:

 1. Online identiteit: tijdens de workshop denken jongeren na over hun online gedrag, de rol van digitale media in hun leven en de invloed ervan op hun (online) identiteit. Ze staan stil bij: hun digitale balans, de grenzen van hun eigen online gedrag en dat van anderen, de informatie die ze online delen en het vinden van betrouwbare bronnen.
 2. Veilig gedrag op het internet: tijdens de workshop denken jongeren na over hun online gedrag en de invloed ervan op hun leven. Ze worden zich bewust van de informatie die ze online delen en krijgen concrete tips omtrent haatspaak, privacybescherming en cyberpesten. Ze staan stil bij: de grenzen van hun eigen online gedrag en dat van anderen en het vinden van betrouwbare bronnen.
 3. Online relaties en seksualiteit: tijdens de workshop denken jongeren na over hoe ze veilig kunnen surfen, hoe ze betrouwbare bronnen kunnen vinden en gebruiken voor hun eigen welzijn. Jongeren worden zich bewust van de do’s en don’ts op het internet. De thema’s die aan bod komen zijn sexting, catfishing, porno, victim blaming, …

Interesse? Mail naar info@pimento.be voor meer informatie en prijzen.

Aanbod ‘Nieuws- en beeldgeletterdheid’

 • Doelgroep: volwassenen in de vrije tijd
 • Duur: 2,5 uur
 • Max. aantal deelnemers: 25
 • Min. aantal deelnemers: 5
 • Partner: LINC vzw

Tijdens deze workshop over nepnieuws en factchecking worden deelnemers uitgerust met essentiële vaardigheden om de moderne informatiewereld kritisch te benaderen. De workshop belicht de opkomst van misleidende informatie en biedt inzicht in de mechanismen achter het creëren en verspreiden van nepnieuws. Deelnemers leren factcheckmethoden en -hulpmiddelen gebruiken om betrouwbare informatie te onderscheiden van valse berichtgeving. Met interactieve oefeningen en casestudies worden de deelnemers aangemoedigd om zelfstandig nieuwsbronnen te evalueren en kritisch na te denken over de informatie die ze consumeren en delen. Na afloop van de workshop zullen deelnemers beter gewapend zijn tegen de valkuilen van nepnieuws en in staat zijn om een bewuste rol te spelen in het bevorderen van accurate berichtgeving.

 • Doelgroep: jongeren (16+)
 • Duur: 2 a 3 uur
 • Nodig: beamer
 • Max. aantal deelnemers: 20
 • Min. aantal deelnemers: 8
 • Partner: StampMedia

Deze vorming leert je hoe identiteit wordt opgebouwd, wat meerlagige identiteit is en welke impact die hebben op hoe mensen naar elkaar kijken. Je komt meer te weten over het verband tussen identiteit, polarisatie en uitsluiting. We gaan ook in gesprek over moeilijk bespreekbare thema’s en leren hoe je hier respectvol elkaars mening in kan aanvaarden, zonder te polariseren.

In heel de vorming bekijken we ook de rol die de media spelen in de manier waarop ze soms identiteit en polarisatie versterken, we doen dit met tools en inhoud gebaseerd op de EDUbox Wij-zij-denken.

 • Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad lager onderwijs
 • Duur: 2uur
 • Nodig: /
 • Partner: Odisee

Waar komt mijn mening vandaan? Wanneer is iets waar? Denken we met ons gevoel of ons verstand? Wie bepaalt wat waarheid is? Kritikat wil het kritisch denken over mediaboodschappen bij kinderen uit de derde graad van het basisonderwijs stimuleren. Samen met een sprookjesschrijfster werden verschillende filosofische verhalen geschreven waarin de Kritikat als rolmodel in de huid van een filosofische detectivekat die de kinderen op een speelse manier helpt om feit en fictie van elkaar te leren onderscheiden. Via prikkelende denkverhalen met vragen en oefeningen leren kinderen samen met de Kritikat de meest voorkomende drogredeneringen herkennen en nieuwsberichten die met de feiten een loopje nemen, ontmaskeren. Meer info over de kritikat vind je hier.

Deze vorming wordt enkel gegeven op plekken die makkelijk bereikbaar zijn vanuit Brussel.

 • Doelgroep: leerlingen (lager / secundair)
 • Duur: 2 uur
 • Max. aantal deelnemers: 25
 • Min. aantal deelnemers: 8
 • Partner: Kijk vzw

Beeldtaal biedt zowel uitdagingen als extra mogelijkheden voor het onderwijs. Kinderen moeten leren lezen, schrijven en spreken. Niet alleen met woorden, maar ook met beelden. Tijdens deze workshop krijgen de leerlingen op school fotografie op kindermaat door een professionele fotografe, Evy Raes.

Je kan kiezen uit een vast aanbod van:

 • Lightpainting of schrijven met licht in het donker (hiervoor dient een donker of verduisterd lokaal beschikbaar te zijn)
 • Portretfotografie in een studio (hiervoor is een ruimte van minstens 4 m op 5 m vereist)
 • Verschillende opdrachten uit het lespakket Leren met beelden, waarbij de kinderen diverse aspecten van fotografie ontdekken

In overleg kunnen 2 korte sessies aan 2 klasgroepen aangeboden worden voor lightpainting en portretfotografie. Daarnaast zijn ook projecten op maat mogelijk, die aansluiten bij een thema of visie van je school. Aarzel niet om de fotografe te contacteren.

 • Doelgroep: jongeren (16+)
 • Duur: 2 à 3 uur
 • Nodig: 1 laptop of gsm per jongere, een beamer
 • Max. aantal deelnemers: 20
 • Min. aantal deelnemers: 8
 • Partner: StampMedia

Fake news, wat is het en hoe kunnen we het herkennen? We kijken welke soorten fake news er zijn, hoe je jezelf ertegen beschermt en hoe je kritisch kijkt naar media. Aan de hand van een spel gaan we aan de slag met wat we hebben geleerd. Ook AI (artificiële intelligentie) nemen we onder de loep. Ga zelf op onderzoek, met de nodige tips en tricks. En probeer als nieuwsredactie het meest juiste artikel te maken.

 • Doelgroep: leerlingen/leerkrachten/jeugdwerk
 • Duur: 2 uur of 2 lesuren
 • Max. aantal deelnemers: 25
 • Partner: Hujo

Vandaag worden we overspoeld door informatie, zowel on- als offline, maar hoe ga je hier nu best mee om? Tijdens onze interactieve workshop leert de deelnemer kritisch nadenken over de informatie die deze tegenkomt en een onderbouwde mening te vormen. We doen dit aan de hand van interactieve methodieken & concrete tips. Via deze vorming leren de deelnemers om een echte opiniemaker te worden en hun stem te laten horen in onze maatschappij.

Wat komt allemaal aan bod?
- De opbouw van een goed betoog
- Focus op schrijfvaardigheden en inhoud van een betoog
- Theorie rond argumentatieleer & drogredenen
- Speelse methodieken
- Pitch een speech

Deze vorming is voor iedereen die graag bijleert over het vormen van een kritische en onderbouwde mening. Zo stimuleren we bijvoorbeeld leerlingen om zelf hun stem te laten horen in de samenleving en helpen we leerkrachten om met deze thema's aan de slag te gaan in de klas.

Op zoek naar een vorming op maat?

Stuur een mailtje naar info@mediawijs.be of neem contact op met onze vormingspartners om de mogelijkheden te bespreken.