Lesfiche: cijfers in het nieuws

Educatief pakkettest

Ons dagelijks nieuws staat vol met cijfers. Niet alleen kan je met cijfers dingen aantonen, het geeft ons ook de mogelijkheid om dingen te vatten en in perspectief te plaatsen. Vaak wordt informatie in de actualiteit gevisualiseerd, zodat je de gegevens beter zou begrijpen. Tenminste, als je er kritisch mee omgaat en ze juist leert gebruiken en interpreteren. 

Voor het lager en secundair onderwijs. 

Cijfers in het nieuws

Cijfers geven de indruk dat iets correct en betrouwbaar is. Veel meer dan wanneer een journalist spreekt over veel of een aantal. Want cijfers kunnen emoties oproepen, de aandacht trekken en mensen overtuigen. De aanwezigheid van cijfers is soms belangrijker dan de inhoud en de details die cijfers geven.Toch is het aangeraden om alle gegevens van een infografiek grondig te bestuderen. Soms kunnen deze immers nogal een vertekend beeld geven. 

Wat komt aan bod

  • Lesfiches met achtergrondinformatie
  • Verschillende methodieken: 
    • Les 1: cijfers leren lezen
    • Les 2: cijfers zelf visualiseren

Zo gebruik je het

Lager onderwijs

Je begint met een cijferbingo: laat de leerlingen aan de hand van de cijferbingo verschillende cijfers in nieuwsitems zoeken (zie bijlage). Het groepje dat als eerste vijf items gevonden heeft, is gewonnen. Vervolgens leren ze cijfers lezen en visualiseren. 

Duur: 1 lesuur

Secundair onderwijs

In deel 1 gaan de leerlingen op zoek naar cijfers in het nieuws en leren ze deze analyseren. In deel 2 gaan ze zelf aan de slag en maken ze een eigen infografiek. De leerlingen maken zelf een infografiek en schrijven er een artikel over.

Duur: 2 lesuren

Dit heb je nodig

Download hieronder de verschillende onderdelen van het lespakket. 

Licentie: Naamsvermelding, NietCommercieel, GelijkDelen