EDUbox Ideologie

Educatief pakket

Iedereen heeft een idee van de ideale samenleving en dat idee bepaalt wat je doet en hoe je je gedraagt. Ui welke idealen bestaat jouw wereldbeeld? En hoe komt het toch dat wereldbeelden soms botsen? In deze EDUbox komen de leerlingen te weten welke idealen tot spanning kunnen leiden en hoe je na een goed gesprek toch samen door één deur kunt blijven gaan.

Voor leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs.

EDUbox ideologie

Jouw idee van de ideale samenleving bepaalt wat je doet en hoe jij je gedraagt. Maar uit welke idealen bestaat jouw wereldbeeld? En hoe komt het dat wereldbeelden soms botsen? In deze EDUbox komen leerlingen te weten welke idealen tot spanning kunnen leiden en hoe je na een goed gesprek toch samen door één deur kunt blijven gaan.

Wat komt aan bod

De EDUbox bestaat uit 5 delen:

  • een introductie over waarden, idealen en overtuigingen. Jongeren ontdekken hoe hun wereldbeeld eruit ziet en dat elke groep of organisatie ook een eigen wereldbeeld heeft. Aan de hand van een test met verschillende stellingen over identiteit, verdraagzaamheid, vrijheid, … denken de leerlingen na over hun eigen voorkeuren en komen ze tot hun wereldbeeld en hun ideologie.
  • theorie met filmpjes over het spanningsveld tussen wereldbeelden en uitleg over de klassieke ideologieën in onze samenleving
  • een interactieve oefening waarin leerlingen door middel van een rollenspel in gesprek leren gaan met mensen met een andere mening dan zichzelf 
  • informatie over wereldbeelden in de context van de politiek 
  • extra inspiratie

Zo gebruik je het

Je kan de EDUbox op 2 manieren gebruiken:

  • online, als individueel leertraject
  • fysiek, als zelfstandig groepswerk in de klas

In de klas heb je één EDUbox nodig per groepje van 3 à 5 leerlingen.

Duur: 2 lesuren

Dit heb je nodig

Wil je graag met andere EDUboxen aan de slag in je klas? Bekijk hier het een overzicht van alle EDUboxen over mediawijze en maatschappelijke schappelijke thema's.

Deze EDUbox is mede tot stand gekomen dankzij het Europese project EDUmake. De partners van dit project verwerken dit bestaand materiaal naar hun eigen context en eigen noden en werken anderzijds samen aan nieuw materiaal rond de Europese verkiezingen van 2024. Meer informatie op https://media-and-learning.eu/project/edumake/ of https://www.vrtinternational.com/innovation/projects/edumake

Gefinancierd door de Europese Unie (CREA-CROSS-2021- INNOVLAB-Project 101059958). Opvattingen en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de Europese Unie of het Uitvoerend Agentschap Onderwijs en Cultuur (EACEA). Noch de Europese Unie, noch EACEA kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

Een initiatief van: Vlaams Vredesinstituut , Hannah Arendt Instituut

Licentie: Naamsvermelding, NietCommercieel, GelijkDelen

Gelanceerd in oktober 2023