Nieuwsdagboek

Educatief pakkettest

Kunnen je leerlingen inschatten hoe vaak ze per dag in aanraking komen met nieuws? Nieuws is immers overal om ons heen: we komen er elke dag (onbewust) mee in aanraking: op de radio, tv, via sociale media en op school. Laat je leerlingen een nieuwsdagboek bijhouden om hen te doen stilstaan bij hun mediagebruik. 

Voor derde graad lager onderwijs en alle graden secundair onderwijs.

Nieuwsdagboek

Veel leerlingen geven aan dat ze nauwelijks of zelfs nooit het nieuws volgen. Maar klopt dat beeld wel? Komen ze echt zo weinig in aanraking met nieuws? Nieuws is vaker aanwezig en toegankelijker dan veel leerlingen op het eerste zicht zouden denken. Laat hen daarom een week lang een nieuwsdagboek bijhouden.   

Zo gebruik je het

  • Laat je leerlingen een week lang bijhouden waar, wanneer, waarom en hoe ze nieuws tot zich nemen. Het gaat niet alleen om de officiële en geplande kanalen. Ook als je op internet min of meer per ongeluk op nieuws stuit, je ouders een nieuwsonderwerp bespreken, iemand je iets vertelt, je iets leest op Facebook of Twitter, dan telt dat mee. De leerlingen noteren gedurende de dag waar en hoe ze in aanraking komen met nieuws. Het is een ideale manier om kinderen en jongeren te laten stilstaan bij hun eigen mediagebruik: welke boodschappen ontvangen ze en hoe heeft dat een impact op hun leven?
  • Bespreek nadien zeker de nieuwsdagboeken in de klas. Vergelijk de antwoorden met de resultaten van tijdens de les. Volgen de leerlingen toch meer nieuws dan ze aanvankelijk hadden gedacht? En via welke kanalen is het vooral? Zijn er grote verschillen tussen de leerlingen? Wat valt er op? Zijn er trends? Welke boodschappen pikken ze op? Welk effect heeft dit op hen?

Coronanieuws, ja of nee?

Speciaal in de huidige omstandigheden kun je ervoor kiezen om zich net wel of net niet te concentreren op nieuws over Corona. Waar vind je het meest duidelijke Coronanieuws? Welke berichten zag je ze die zeker niet klopten? Hoe weet je dat? Of welk nieuws haalt het toch tussen alle Coronaberichten? Let op: sommige kinderen ondervinden best wel wat stress bij het volgen van nieuws in crisistijden, denk dus goed na of jouw leerlingen hier klaar voor zijn.

Dit heb je nodig

Download hier het nieuwsdagboek. 

Mijn nieuwsdagboek

Licentie: Naamsvermelding, NietCommercieel, GelijkDelen