Nieuws in de Klas

Nieuws in de Klas is een educatief project voor leerlingen vanaf de derde graad basisonderwijs, dat inzet op nieuws- en informatiegeletterdheid. Het stimuleert kinderen en jongeren om kritisch en bewust, maar ook actief en creatief om te gaan met nieuws en actualiteit.

Voor leerlingen en leerkrachten in de derde graad basisonderwijs, het secundair onderwijs, de lerarenopleiding, de centra voor basiseducatie, het onderwijs voor sociale promotie, volwassenenonderwijs en de ziekenhuisscholen. 

Logo Nieuws in de klas

Nieuwspakketten bestellen

Bestel je gratis papieren of digitaal nieuwspakket.

Themadossiers

Online themadossiers van Media.21 om aan de slag te gaan met actualiteit in de klas.

Archief voor onderwijs

Beeld- en audiomateriaal van het Archief voor Onderwijs

Challenges Nieuws in de Klas

Daag jou leerlingen uit het secundair onderwijs uit om als echte Nieuwsmakers, Feitencheckers en Opiniemakers aan de slag te gaan.

Nieuwsquiz

Test met kinderden uit de derde graad lager onderwijs de kennis van de actualiteit.

Journalist in de Klas

Ontdek hoe een journalist te werk gaat via een reeks interviews met ervaren journalisten uit de Vlaamse media.

Verkiezingen in de Klas

De verkiezingen komen eraan! Veel jongeren mogen voor het eerst gaan stemmen, maar hoe bereid je je leerlingen daar op voor?

“Ik vind dat het leerlingen op een andere manier naar nieuws doet kijken. In het begin is het met een beetje tegenzin, maar na een week kijken ze er zelf al naar uit. Ze worden nieuwsgieriger.”
Anonieme foto
Deelnemende leerkracht

Kinderen, jongeren en nieuws

Kinderen en jongeren gaan anders om met nieuws dan volwassenen. Afhankelijk van hun leeftijd is nieuws voor hen heel abstract, zwart-wit of vooral essentieel voor het vinden van hun identiteit. Hoe dan ook is het belangrijk om met kinderen en jongeren te praten over het nieuws en zo hun nieuwswijsheid te versterken.

Handige tools

Bestel het lesmateriaal van Nieuws in de Klas

Wil je aan de slag met de lespakketten van Nieuws in de Klas of wil je de affiches ophangen in je klaslokaal? Ontdek het gratis aanbod via de webshop van Mediawijs. 

nieuwsindeklas_2022_cmediaraven_f080.jpg